Du skal opfylde følgende betingelser:

  • Du skal indgå en kontrakt om arbejdet med Udlændingestyrelsen. Det indgår i kontrakten som et vilkår, at du skal medvirke til oplysningen af din asylsag, hvis sagen fortsat er under behandling, og/eller medvirke til din udrejse efter afslag på eller frafald af ansøgningen´.
  • Arbejdet skal foregå på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.
  • Din identitet skal være fastlagt.
  • Der skal være gået mindst 6 måneder, siden du søgte om asyl.
  • Udlændingestyrelsen skal have besluttet, at din sag skal behandles i Danmark.
  • Du må ikke være eller blive administrativt udvist, fordi du må anses for en fare for statens sikkerhed eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.
  • Du må ikke være eller blive udvist ved dom.
  • Du må ikke være eller blive idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet.
  • Du må ikke være eller blive omfattet af udelukkelsesgrundene i flygtningekonventionen (fx hvis der er alvorlig grund til at antage, at du har begået en forbrydelse mod freden eller menneskeheden, en krigsforbrydelse eller en alvorlig ikke-politisk forbrydelse).
  • Din asylansøgning må ikke blive behandlet i den såkaldte åbenbart grundløs- eller åbenbart grundløs haster-procedure. Læs mere om behandlingen af asylansøgninger

Hvis du er under 18 år, har du kun mulighed for at arbejde her i landet, hvis Udlændingestyrelsen efter en konkret vurdering af bl.a. din alder og personlige modenhed finder, at hensynet til dit tarv taler derfor, og hvis de øvrige betingelser er opfyldt.

Udlændingestyrelsens eventuelle afslag på godkendelse af arbejde kan påklages til Udlændingenævnet, inden 8 uger efter at du har modtaget afgørelsen.