Hvis antallet af asylansøgninger i Danmark stiger betydeligt over kort tid, og der i forbindelse hermed kan forventes en markant stigning af antallet af ansøgninger om familiesammenføring, kan et loft over antallet af familiesammenføringer aktiveres.

Formålet med loftet er at styrke kapaciteten i bl.a. kommunerne, så man her bedre kan håndtere modtagelsen og integrationen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Loftet vil kun omfatte tilladelser til familiesammenføring med flygtninge, der bor i Danmark, og gælder for alle familiesammenføringer til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (flygtninge med konventionsstatus, beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus) eller § 8 (kvoteflygtninge).

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeren fastsætter et loft, vil Udlændingestyrelsen hver måned skulle tage stilling til, hvilke ansøgere der den pågældende måned skal have opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en flygtning, der bor i Danmark.

Hvis der fastsættes et loft, vil det højst kunne betyde en midlertidig udskydelse af flygtninges ret til familiesammenføring på op til 3-4 måneder.

Uanset et loft over antallet af familiesammenføringstilladelser, vil der skulle gives opholdstilladelse uden udskydelse i alle sager, hvor dette følger af Danmarks internationale forpligtelser.

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeren fastsætter et loft over antallet af familiesammenføringer, vil der her på nyidanmark.dk blive orienteret nærmere om, hvordan loftet vil blive administreret.