Det vil kun være muligt at få familiesammenføring, inden der er gået 3 år, hvis det følger af Danmarks internationale forpligtelser. Danmarks internationale forpligtelser vil dog normalt ikke tale for, at der kan gives familiesammenføring inden for de første 3 år. Dette gælder for alle familiemedlemmer, som søger om familiesammenføring med dig, der har midlertidig beskyttelsesstatus.

Ægtefæller, faste samlevere og mindreårige børn

Hvis du får din midlertidige beskyttelsesstatus forlænget efter 3 års ophold, kan din ægtefælle, faste samlever eller mindreårige barn få opholdstilladelse i Danmark efter de almindelige regler om familiesammenføring.

Ansøgning om familiesammenføring kan tidligst indgives 2 måneder før, at din midlertidige beskyttelsesstatus udløber efter 3 års ophold.

Indtil du får din midlertidige beskyttelsesstatus forlænget efter 3 års ophold, er der normalt ikke adgang til familiesammenføring for din ægtefælle, faste samlever eller mindreårige børn.

Der kan dog være særlige situationer, hvor det følger af Danmarks internationale forpligtelser, at hensynet til familiens enhed vejer tungere, og hvor afslag på familiesammenføring til din ægtefælle, faste samlever og mindreårige børn kan være særligt indgribende allerede inden for de første 3 år. Det kan fx være tilfældet, hvis du før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis du har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. I forhold til børn kan hensynet til barnets tarv endvidere efter omstændighederne have betydning for, om barnet kan få familiesammenføring på et tidligere tidspunkt.

Andre familiemedlemmer

Andre familiemedlemmer kan generelt kun få familiesammenføring, hvis hensynet til Danmarks internationale forpligtelser taler for det. Det gælder både før og efter, at du har fået din midlertidige beskyttelsesstatus forlænget efter 3 års ophold.

Andre familiemedlemmer kan fx være ægtefæller under 24 år, børn over 15 år, eller forældre eller søskende, som ansøger om familiesammenføring med et barn i Danmark.

Det gælder også for disse familiemedlemmer, at det normalt ikke følger af Danmarks internationale forpligtelser, at de kan få familiesammenføring, før du har fået din opholdstilladelse forlænget efter 3 års ophold.

Der kan dog være særlige situationer, hvor det følger af Danmarks internationale forpligtelser, at hensynet til familiens enhed vejer tungere, og hvor afslag på familiesammenføring kan være særligt indgribende allerede inden for de første 3 år. Det kan fx være tilfældet, hvis du før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis du har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. I forhold til børn i Danmark kan hensynet til barnets tarv endvidere efter omstændighederne have betydning for, om familiemedlemmet kan få familiesammenføring på et tidligere tidspunkt. Det kan fx være tilfældet, hvis forældrene til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark søger om familiesammenføring med barnet.

Læs også faktaarket om familiesammenføring, når du har midlertidig beskyttelsesstatus