Samlivsforhold kan fx dokumenteres ved:

  • fælles lejekontrakt eller fælles bopælsregistrering

  • dokumentation for længerevarende ophold i hinandens bopælslande, fx kopi af flybilletter eller kopi af visum.

I det sidstnævnte tilfælde skal det også kunne sandsynliggøres, at I har boet sammen under opholdene. Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, at I har samlevet under forskellige besøgsophold hos hinanden.