Du, som ansøger, kan opfylde 1 af betingelserne i integrationskravet ved ægtefællesammenføring, hvis du kan dokumentere at have bestået en engelskprøve på B1-niveau eller en prøve på tilsvarende eller højere niveau, der er afholdt af en anerkendt sprogudbyder.

Sprogniveauet for B1

Der er lavet en international standardbeskrivelse af sprogniveauer, der hedder Common European Framework of Reference (CEFR). Denne beskrivelse inddeler sprogniveauerne i 6 forskellige trin: A1, A2, B1, B2, C1 og C2, hvor A1 er det laveste niveau og C2 er det højeste niveau. C2 der ligger tæt på niveauet for en modersmålstalende.

For at bestå en prøve på B1-niveau, skal man være en selvstændig sprogbruger, der kan forstå hovedpunkterne i en klar normal fremstilling om velkendte emner, man regelmæssigt støder på i forbindelse med arbejde, skole, fritidsaktiviteter osv.

Hvis du har bestået en prøve i engelsk hos en anerkendt sprogudbyder, men er i tvivl om, hvilket niveau prøven er på, kan du kontakte sprogudbyderen og få svar på dette.

Anerkendte sprogudbyder

For at opfylde betingelse om engelskkundskaber på B1-niveau i forbindelse med integrationskravet, skal du have et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.
En række lande kvalitetssikrer deres sprogprøver for udlændinge ved brug af CEFR. Prøver fra sprogudbydere, der er medlem af ALTE (Association of Language Testers in Europe), samt anerkendte engelskprøver i USA (TOEFL) og Australien og New Zealand (IELTS) er eksempler på prøver fra anerkendte sprogudbydere.

Liste over prøve, der har tilsvarende eller højere niveau end B1

Se liste over engelskprøver på B1-niveau eller et tilsvarende eller højere niveau (pdf)