Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark. 

Fristen på 6 måneder er gældende fra den dag, du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag.

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark

Fristen på 9 måneder er gældende fra den dag, du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag.

Hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018, er fristen for en bestået danskprøve på A2-niveau dog 15 måneder.

Hvis du inden for den fastsatte frist tager danskprøverne på A1-niveau eller A2-niveau, men du ikke består, vil du få yderligere 3 måneder til at bestå prøverne.

Den præcise frist for, hvornår du skal opfylde kravet om at bestå en danskprøve på A1-niveau og A2-niveau, vil fremgå af det brev, som Udlændingestyrelsen sender, når du får din opholdstilladelse.

Består du ikke danskprøverne på A1-niveau eller A2-niveau eller danskprøver på et tilsvarende eller højere niveau inden for fristerne, kan du miste din opholdstilladelse.

Det gælder dog ikke kravet om bestået danskprøve på A2-niveau, hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018. Hvis det er tilfældet, er det ikke en betingelse for fortsat ophold i Danmark, at du har bestået en danskprøve på A2-niveau, men en bestået danskprøve på A2-niveau giver mulighed for nedsættelse af den økonomiske sikkerhed.

Udsættelse af frister for bestået danskprøve

Fristerne for at bestå en danskprøve på A1-niveau eller A2-niveau kan udsættes, hvis du kan dokumentere, at du er forhindret i at aflægge prøverne på grund af:

  • barsel,
  • din eller dit mindreårige barns sygdom, eller
  • ekstraordinære uforudsete transportproblemer.

Hvis er forhindret i at tage en danskprøve på A1-niveau eller a2-niveau inden for fristerne, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen hurtigst muligt og sende dokumentation for, hvorfor du er forhindret.

Udlændingestyrelsen vil på baggrund af den dokumentation, du har sendt, vurdere, om din frist for at bestå en danskprøve på A1-niveau eller A2-niveau kan udsættes. Indtil Udlændingestyrelsen har vurderet, om din frist for at bestå en danskprøve på A1-niveau eller A2-niveau kan udsættes, skal du rette dig efter den først udmeldte frist.

Læs mere om danskprøve ved ægtefællesammenføring