Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark, eller senest 6 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag.

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A2-niveau eller højere niveau senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark, eller senest 9 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag. Hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018 er fristen for bestået danskprøve på A2-niveau dog 15 måneder.

Hvis du har taget prøverne én eller flere gange, men ikke har bestået prøverne inden for tidsfristerne, vil du få yderligere 3 måneder til at bestå prøverne.

Den præcise frist for, hvornår du skal opfylde kravet om at bestå en danskprøve på A1-niveau og A2-niveau eller højere niveau, vil fremgå af det brev, som Udlændingestyrelsen sender, når du får din opholdstilladelse.

Består du ikke prøverne inden for fristerne, kan det medføre, at din opholdstilladelse inddrages. Det gælder dog ikke for danskprøven på A2-niveau, hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018. Hvis det er tilfældet, er det ikke en betingelse for fortsat ophold i Danmark, at du har bestået en danskprøve på A2-niveau, men en bestået danskprøve på A2-niveau giver mulighed for nedsættelse af den økonomiske sikkerhed.

Udsættelse af frister for bestået danskprøve

Fristerne for bestå danskprøven på A1-niveau eller A2-niveau kan udsættes, hvis du kan dokumentere, at du er forhindret i at aflægge prøverne på grund af:

  • barsel,
  • din eller dit mindreårige barns sygdom, eller
  • ekstraordinære uforudsete transportproblemer.

Hvis du ønsker, at fristerne skal udsættes, skal du selv henvende dig til Udlændingestyrelsen hurtigst muligt og indsende dokumentation for, hvorfor du er forhindret i at aflægge prøven inden for fristen.

Fristerne for at bestå prøverne løber frem til, at Udlændingestyrelsen modtager din anmodning om at få udsat fristen. Udlændingestyrelsen vil på baggrund af de din indsendte dokumentation vurdere, om fristen kan udsættes. Indtil Udlændingestyrelsen har udmeldt en ny frist på baggrund af udsættelsen, skal du rette dig efter den først udmeldte frist.

Læs mere om danskprøve ved ægtefællesammenføring