Tidsfrister hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring fra og med 1. juli 2018

Danskprøve på A1-niveau eller højere niveau skal som udgangspunkt bestås senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark, eller senest 6 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag.

Danskprøve på A2-niveau eller højere niveau skal som udgangspunkt bestås senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark, eller senest 9 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag.

Hvis prøverne er taget én eller flere gange, men ikke bestået inden for de 6 eller 9måneder, vil du få yderligere 3 måneder til at bestå prøverne. Den præcise frist for, hvornår du skal opfylde kravet om at bestå en danskprøve på A1-niveau og A2-niveau eller højere niveau, vil fremgå af det brev, som Udlændingestyrelsen sender, når du får din opholdstilladelse.

Består du ikke prøverne inden for fristen, kan dette medføre, at opholdstilladelsen inddrages.

Tidsfrister hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018

Danskprøve på A1-niveau eller højere niveau skal som udgangspunkt bestås senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark, eller senest 6 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag.

Hvis prøven er taget én eller flere gange, men ikke bestået inden for de 6 måneder, vil du få yderligere 3 måneder til at bestå prøven. Den præcise frist for, hvornår du skal opfylde kravet om at bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau, vil fremgå af det brev, som Udlændingestyrelsen sender, når du får din opholdstilladelse.

Består du ikke prøven inden for fristen, kan dette medføre, at opholdstilladelsen inddrages.

Udsættelse af frist for bestået danskprøve

Fristerne for aflæggelse af danskprøve kan udsættes, hvis du kan dokumentere, at du er forhindret i at aflægge prøven på grund af:

  1. barsel, 

  2. din eller dit mindreårige barns sygdom, eller

  3. ekstraordinære uforudsete transportproblemer.

Hvis du ønsker, at fristerne skal udsættes, skal du selv henvende dig til Udlændingestyrelsen hurtigst muligt og indsende dokumentation for, hvorfor du er forhindret i at aflægge prøven inden for fristen.

Fristen for aflæggelse af prøve løber frem til, at Udlændingestyrelsen modtager anmodning om udsættelse af fristen. Udlændingestyrelsen vil efter indsendelse af dokumentation vurdere, om fristen kan udsættes. Indtil Udlændingestyrelsen har udmeldt en ny frist på baggrund af udsættelsen, skal du rette dig efter den først udmeldte frist.

Læs mere om danskprøve ved ægtefællesammenføring