Danskprøve på A1-niveau

Udlændingemyndighederne tilbyder en danskprøve på A1-niveau, den såkaldte Danskprøve A1. Visse andre prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes Danskprøve A1. Se en oversigt over disse andre danskprøver

Det er en betingelse for, at du forsat kan opholde dig i Danmark, at du har bestået dansk prøve på A1-niveau.

Hvis du har bestået en af disse prøver, skal du sende dokumentation for, at du har bestået prøven til Udlændingestyrelsen, inden fristen udløber for, hvornår du skal opfylde kravet om en bestået danskprøve på A1-niveau. Læs mere om fristen for at bestå danskprøven 

Modultest på danskuddannelserne for nyankomne voksne udlændinge m.fl. ikke kan træde i stedet for Danskprøve A1.

Når danskprøven på A1-niveau eller højere niveau er bestået, har du – ud over ret til fortsat ophold i Danmark – mulighed for at få den økonomiske sikkerhed, som er stillet af din ægtefælle/samlever i Danmark, nedsat med 23.044,97 kr. (2020-niveau), hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018. Hvis du har ansøgt fra og med 1. juli 2018, vil sikkerheden kunne nedsættes med 22.058,78 kr. (2023-niveau). I skal henvende jer til kommunen vedrørende nedsættelse af den økonomiske sikkerhed.

Danskprøve på A2-niveau

Hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring fra og med 1. juli 2018 er en bestået danskprøve på A2-niveau en betingelse for, at du forsat kan opholde dig i Danmark. Når danskprøven på A2-niveau eller højere niveau er bestået, har du – ud over ret til fortsat ophold i Danmark – mulighed for at få den økonomiske sikkerhed, som er stillet af din ægtefælle/samlever i Danmark, nedsat med 11.029,39 (2023-niveau).

Hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018, giver danskprøve A2 mulighed for nedsættelse af den økonomiske sikkerhed med 11.522,49 kr. (2020-niveau), hvis du består prøven senest 15 måneder efter, at du er tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR), eller senest 15 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever, hvis du allerede har opholdstilladelse på et andet grundlag. Når du har ansøgt før 1. juli 2018, er prøven ikke en betingelse for fortsat ophold i Danmark.

Visse prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes Danskprøve A2. Se oversigt over disse andre danskprøver

Hvis du har bestået en af disse prøver, skal du sende dokumentation for, at du har bestået prøven til Udlændingestyrelsen inden fristen udløber for, hvornår du skal opfylde kravet om en bestået danskprøve på A2-niveau. Læs mere om fristen for at bestå danskprøverne

Modultest på danskuddannelserne for nyankomne voksne udlændinge m.fl. ikke kan træde i stedet for Danskprøve A2.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig udlændingemyndighedernes Danskprøve A1 eller Danskprøve A2 på danskprøve.dk.

Danskprøverne A1 og A2 er mundtlige prøver, som afholdes hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup og hos Sprogcenter Vejle.

Gebyret for tilmelding til Danskprøve A1 og A2 er 2.931,62 kr. (2023-niveau) pr. tilmeldte prøve.

Hvis du er familiesammenført med en herboende tyrkisk statsborger, som er økonomisk aktiv, eller hvis du er EU-statsborger, er du fritaget for at betale gebyr.

For at du kan tilmelde dig Danskprøve A1 eller A2, skal du enten have et CPR-nr. eller et person ID. Hvis du hverken har et CPR-nr. eller et person ID, skal du kontakte Udlændingestyrelsen på e-mailadressen: danskproven@us.dk. Du kan i den situation få tildelt et person ID, så du kan tilmelde dig Danskprøve A1 eller A2.

Yderligere information om Danskprøve A1 og A2

Udlændingemyndighederne har udarbejdet en informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 til ægtefællesammenførte i Danmark. Heri kan man bl.a. læse mere om tidsfristerne for prøverne, hvad prøverne består af, hvordan man kan tilmelde sig, og hvor prøverne afholdes. Du kan også se et eksempel på Danskprøve A1 og Danskprøve A2. Bemærk, at det ikke er de samme spørgsmål, som vil blive stillet til den prøve, som du skal bestå.

Læs informationspakke om Danskprøve A1 og A2 (pdf)

Hør eksempel på Danskprøve A1 på hjemmesiden Dansk og Prøver 

Hør eksempel på Danskprøve A2 på hjemmesiden Dansk og Prøver

Læs bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge