Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed

I forbindelse med, at du ansøger om ægtefællesammenføring, skal din ægtefælle/samlever i Danmark normalt stille en økonomisk sikkerhed på 113.823,30 kr. (2024-niveau). I kan søge om, at den økonomiske sikkerhed nedsættes med 22.764,66 kr. (2024-niveau), når du har bestået en prøve i dansk på A1-niveau.

Sikkerheden kan nedsættes med yderligere 11.382,33 (2024-niveau), når du består en prøve i dansk på A2-niveau. Læs mere om prøverne i dansk

Endelig kan den økonomiske sikkerhed nedsættes med yderligere 11.382,33 kr. (2024-niveau), når du har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Frigivelse af den økonomiske sikkerhed

Den økonomiske sikkerhed kan frigives, hvis du, der søger om ægtefællesammenføring:

  • har fået permanent opholdstilladelse, eller
  • har fået opholdstilladelse på et andet grundlag.

Den økonomiske sikkerhed kan også frigives, når den har været stillet i en samlet periode på 10 år fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed, og sikkerheden endnu ikke er udløbet.

Endelig kan sikkerheden frigives, hvis din opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, og det kan dokumenteres, at du er rejst ud af Danmark eller afgået ved døden. Desuden skal eventuel økonomisk hjælp, der er udbetalt til dig, være inddrevet.

Den økonomiske sikkerhed frigives ikke alene af den grund, at du og din ægtefælle/samlever ikke længere lever sammen, eller at I har søgt om eller har fået bevilget separation/skilsmisse.

Hvis du allerede har bestået en eller flere af de nævnte prøver i dansk, når du får din opholdstilladelse, nedsættes beløbet, som sikkerheden skal stilles for, allerede på det tidspunkt.

Alle henvendelser vedrørende nedsættelse eller frigivelse af økonomisk sikkerhed skal rettes til den kommune, som I bor i.