En anfordringsgaranti er en garanti, som dit pengeinstitut stiller overfor kommunalbestyrelsen i bopælskommunen. Hvis kommunen har haft udgifter til fx kontanthjælp til ansøgeren, vil kommunen kræve udgifterne dækket af garantien.

En deponeringskonto er en konto i et pengeinstitut, som du indsætter beløbet på, og som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen har pant i. Det betyder, at det kun er kommunen, som har adgang til kontoen. Hvis kommunen har haft udgifter til fx kontanthjælp til ansøgeren, vil kommunen kræve udgifterne dækket af beløbet på deponeringskontoen.

Du skal først stille sikkerheden, når Udlændingestyrelsen beder om det.

Sikkerhedsstillelsen skal gælde i 10 år fra opholdstilladelsens udstedelse og skal være uopsigelig i gyldighedsperioden.