En anfordringsgaranti er en garanti, som dit pengeinstitut stiller overfor kommunalbestyrelsen i bopælskommunen. Hvis kommunen har haft udgifter til fx kontanthjælp til ansøgeren, vil kommunen kræve udgifterne dækket af garantien.

En deponeringskonto er en konto i et pengeinstitut, som du indsætter beløbet på, og som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen har pant i. Det betyder, at det kun er kommunen, som har adgang til kontoen. Hvis kommunen har haft udgifter til fx kontanthjælp til ansøgeren, vil kommunen kræve udgifterne dækket af beløbet på deponeringskontoen.

Du skal først stille sikkerheden, når Udlændingestyrelsen anmoder det.

Sikkerheden skal gælde i 10 år fra den dato, hvor det forventes, at ansøgeren får opholdstilladelse. Datoen vil fremgå af brevet med anmodningen fra Udlændingestyrelsen. Sikkerheden skal være uopsigelig i gyldighedsperioden.