Udlændingestyrelsen kan fravige en eller flere betingelser for ægtefællesammenføring, hvis du er alvorligt syg eller har et alvorligt handicap, og det vil være humanitært uforsvarligt at henvise dig til at tage ophold i ansøgerens hjemland, hvor der ikke kan tilbydes pasnings- og behandlingsmuligheder.

Hvis du er alvorligt syg eller handicappet, bør du ved ansøgningen om familiesammenføring vedlægge en udtalelse fra en læge, hvoraf det fremgår, hvilken diagnose du har, og hvilken behandling/medicin du modtager.

Udlændingestyrelsen vil herefter tage stilling til, om du kan modtage tilsvarende behandling/pasning i dit eget eller i ansøgerens hjemland. Der vil i denne forbindelse normalt ikke kunne lægges vægt på, om behandlingsstandarden i det andet land er ringere end i Danmark, og om behandlingen i det andet land er forbundet med økonomiske omkostninger.

Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at du godt kan bo i dit eget eller ansøgerens hjemland med din sygdom/handicap, fraviges betingelserne for ægtefællesammenføring ikke. I skal derfor opfylde alle betingelserne.