De hjemmeboende, mindreårige børn kan både være jeres fælles børn eller dine særbørn (særbørn er børn, du har med en anden person end din nuværende ægtefælle/samlever, fx børn fra et tidligere ægteskab).

Når Udlændingestyrelsen modtager en ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor du har hjemmeboende børn, vil Udlændingestyrelsen vurdere, om børnene har en selvstændig tilknytning til Danmark.

I vurderingen indgår børnenes familiemæssige, sproglige og kulturelle tilknytning til Danmark og til andre lande, herunder, hvor længe børnene har boet i Danmark, om børnene taler dansk, og om børnene har gået i dansk institution/skole m.m.

Efter fast praksis vil børnene have opnået selvstændig tilknytning til Danmark efter 6-7 år her i landet, hvor børnene har gået i dansk institution/skole.

Hvis du har mindreårige særbørn, dvs. børn med en anden person end ansøgeren, fx børn fra et tidligere ægteskab, kan Udlændingestyrelsen fravige en eller flere af betingelserne for ægtefællesammenføring.

I ansøgningen skal du oplyse, om du har del i forældremyndigheden over børnene, og i hvilket omfang du har samvær med børnene.

Du skal i ansøgningen give samtykke til, at Udlændingestyrelsen under sagens behandling må kontakte børnenes anden forælder, fx din tidligere ægtefælle.

Udlændingestyrelsen vil herefter vurdere, om der er tilstrækkeligt samvær med børnene til, at en eller flere betingelser skal fraviges.

Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at børnene ikke har selvstændig tilknytning til Danmark, og at der ikke udøves samvær af tilstrækkeligt omfang med en anden forælder i Danmark, fraviges betingelserne for ægtefællesammenføring ikke. I skal derfor opfylde alle betingelserne.

I ansøgningen har du også mulighed for at angive, at du ikke ønsker, at Udlændingestyrelsen skal lægge vægt på, at du har særbørn i Danmark. Dette indebærer normalt, at Udlændingestyrelsen ikke fraviger betingelserne for ægtefællesammenføring, og at I derfor skal opfylde samtlige betingelser.