Reglerne betyder, at din opholdstilladelse eller opholdsret bortfalder, hvis du under et ophold uden for landet deltager eller har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller udgøre en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

En opholdstilladelse eller opholdsret bortfalder, medmindre bortfald vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, om bortfald af retten til ophold vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Flygtningekonventionen.

For udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kan bortfald af opholdsret kun ske i overensstemmelse med de principper, der efter EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed.

De særlige regler betyder også, at du som udgangspunkt får et indrejseforbud for bestandig. Det betyder, at du ikke kan indrejse eller opholde dig i Danmark.

Mister du din opholdstilladelse eller opholdsret, fordi du deltager eller har deltaget i de nævnte aktiviteter i udlandet, vil du som udgangspunkt også blive udelukket fra at få en ny opholdstilladelse i Danmark, og får indrejseforbud for bestandigt.

De særlige regler om ophold og aktiviteter i et konfliktområde gælder for ophold i udlandet efter den 1. marts 2015.

Dispensation fra bortfald

Du kan ansøge om, at din opholdstilladelse eller opholdsret ikke skal anses for bortfaldet, selv om du i udlandet har deltaget i væbnet konflikt eller lignende. Ansøgning om dispensation indgives til Udlændingestyrelsen. Der kan dog kun gives dispensation, hvis udlændingen kan godtgøre, at opholdet i udlandet har eller har haft et anerkendelsesværdigt formål.

Dispensation fra bortfald kan eksempelvis gives, hvis du dokumenterer, at du under opholdet i udlandet faktisk ikke har deltaget i væbnede aktiviteter eller lignende, selv om der er grundlag for at formode, at du har deltaget i sådanne aktiviteter. Der vil også kunne gives dispensation, hvis du nok har deltaget i væbnet konflikt eller lignende, men dette er sket i selvforsvarsøjemed, fx som udsendt journalist eller nødhjælpsarbejder.

Læs mere om dispensation fra bortfald og find ansøgningsskema BF2