Udlændingestyrelsens kontor for landedokumentation arbejder med at indsamle og analysere baggrundsoplysninger om forholdene i ansøgernes oprindelseslande. Baggrundsoplysningerne bliver anvendt i behandlingen af asylansøgninger og andre typer af sagstyper i Udlændingestyrelsen. Medarbejderne i Landedokumentation er adskilt fra sagsbehandlingen og er ikke selv med til at træffe afgørelser.

Indsamling af baggrundsoplysninger

Medarbejderne i Landedokumentation indhenter i stort omfang oplysninger via internettet, herunder rapporter, nyhedsbreve, tidsskrifter og aviser. Medarbejderne trækker også på en række internationalt anerkendte databaser. De enkelte medarbejdere indsamler også informationer gennem nationale og internationale netværk, bl.a. gennem kontakt til forskere og andre specialister inden for området. Derudover indhentes informationer ved skriftlige høringer af Udenrigsministeriet, FN-organisationer og andre relevante kilder. 

Resultatet af arbejdet formidles til de sagsbehandlende kontorer i styrelsen og offentliggøres i rapporter og notater.

Landemissioner

Landedokumentation skaffer også baggrundsoplysninger via missioner, hvor medarbejderne selv rejser ud til de pågældende lande og indsamler informationer gennem møder med landenes myndigheder, internationale organisationer og nationale NGO'er. Nogle missioner sker i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.

Resultatet af missionerne præsenteres i landerapporter, der er offentligt tilgængelige.

Landerapporter og andet materiale 

Se landerapporter

Se øvrige rapporter og notater

Udvalgte rapporter og notater findes også som baggrundsmateriale på Flygtningenævnets hjemmeside, hvor det er muligt at søge efter materiale om bestemte lande fra juni 2005 og frem.