Hvis du søger om opholdstilladelse som praktikant inden for det grønne område (landbrug, veterinær, skovbrug og gartneri), skal du have bestået en sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på mindst A2-niveau på den fælleseuropæiske CEFR-skala.

For engelsk sprogprøver udbudt af IELTS godkendes resultater på mindst 3.0.

For engelsk sprogprøver udbudt af TOEFL godkendes resultater på Studieprøven niveau (C1 på CEFR-skala).

Sprogprøven skal enten figurere på Q-marklisten, som er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller på bilagene til praktikantbekendtgørelsen.

Sprogprøven skal kunne deles med os og evt. verificeres. SIRI kan anmode om at få verificeret dokumentationen for dit prøveresultat. Dette sker via den danske repræsentation, der dækker dit område. Det betyder, at du kan blive kontaktet af den danske repræsentation og blive spurgt ind til dine dokumenter. Er dine dokumenter sendt til verificering, vil du og din praktikvært (eller partsrepræsentant) blive orienteret.

De mest anvendte sprogprøver er:

Hvis du tager sprogprøven Cambridge English Language Assessment, skal du være opmærksom på følgende:

  • På prøvedagen skal du medbringe dit pas 
  • Ved sprogprøver gennemført i Ukraine, skal der i forbindelse med prøven, tages et billede af dig.
  • Du skal dele dit prøveresultat med os via Cambridge English Candidate Results Website ved at logge ind med dit 'ID number' og dit 'secret number' og klikke på 'Send my result'. Du skal sende dit resultat til 'Danish Agency for International Recruitment and Integration'. Du kan få hjælp eller finde mere information på Cambridge English Support Site.