Du skal dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv og din eventuelle medfølgende familie under dit ophold i Danmark, hvis du søger om eller har opholdstilladelse 

 • som studerende

 • efter Start-up Denmark-ordningen 

 • som gæsteforsker

 • til autorisationsophold som læge, tandlæge eller sygeplejerske

 • som ph.d.-studerende og enten tager en del eller hele din uddannelse i Danmark

 • som ulønnet praktikant

 • efter Working Holiday-ordningen

 • på etableringskort

 • efter greencard-ordningen.

Læs mere om reglerne om opholdstilladelse som medfølgende familie

Dokumentationen kan være indestående på en bankkonto i dit navn eller eventuelt et stipendium, som dækker leveomkostningerne i Danmark, hvis du er studerende eller ulønnet praktikant.

Kryptovaluta (virtuel valuta) – eksempelvis bitcoin eller stablecoin – accepteres ikke som dokumentation for selvforsørgelse og skal derfor omveksles til danske kroner (DKK) eller til et andet lands valuta.

Efter du har fået din tilladelse, skal du stadig forsørge dig selv og din medfølgende familie med dine egne midler, og I må ikke modtage hjælp fra det offentlige.

Læs om, hvilke ydelser du ikke må modtage

Hvis du vil ansøge om opholdstilladelse som studerende i Danmark, skal du i visse tilfælde dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv og din eventuelle medfølgende familie under dit ophold i Danmark:

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og skal være i Danmark for at tage en del af din uddannelse som gæste- eller udvekslingsstuderende:

 • Du har penge nok til at forsørge dig selv, hvis du kan dokumentere, at du har fået et stipendium, som dækker leveomkostninger, eller har egne midler svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden for hver måned, du skal studere i Danmark.

 Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og skal tage en hel uddannelse i Danmark:

 • Hvis du har betalt for din uddannelse i Danmark, skal du ikke dokumentere, at du kan forsørge dig selv under opholdet

 • Hvis du ikke skal betale for din uddannelse, fx fordi du har fået en tuition waiver, skal du dokumentere, at du har fået et stipendium, som dækker leveomkostninger, eller at du har egne midler svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden for hver måned, du skal studere i Danmark, dog ikke mere end 12 måneder.

Hvis du skal læse på en grund- eller ungdomsuddannelse:

 • Du har penge nok til at forsørge dig selv, hvis du kan dokumentere, at du har fået et stipendium eller har egne midler svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden for hver måned, du skal studere i Danmark.

Hvis du skal tage et kursus på en folkehøjskole:

 • Hvis du har betalt deltagergebyret for kurset, og det er inklusiv kost og logi, skal du ikke dokumentere, at du kan forsørge dig selv under opholdet i Danmark. Hvis du ikke har betalt for kost og logi, skal du dokumentere, at du har egne midler svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden.

Dokumentation kan fx være indestående på en bankkonto i dit navn, stipendium eller lignende.

Hvis din familie også ansøger om opholdstilladelse, skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dem under deres ophold i Danmark.

 • Du har penge nok, hvis du kan dokumentere, at du råder over et beløb svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) pr. familiemedlem for hver måned, de skal bo i Danmark, dog ikke mere end 12 måneder.

Dokumentation kan fx være indestående på en bankkonto i dit navn.

Hvis du vil ansøge om opholdstilladelse i Danmark som ph.d.-studerende, skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv og din eventuelle familie under dit ophold i Danmark.

Du skal dokumentere, at du råder over et beløb, som svarer til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden (i maksimalt 12 måneder), hvis:

 • du kun tager en del af din ph.d.-uddannelse i Danmark (gæste-ph.d.-studerende) og ikke skal betale studieafgift, eller

 • du tager hele din ph.d.-uddannelse i Danmark, og du ikke får løn fra et universitet eller en virksomhed, som er tilknyttet din ph.d.-uddannelse.

Dokumentation kan fx være indestående på en bankkonto.

Hvis du får løn fra et universitet eller en virksomhed, som er tilknyttet ph.d.-uddannelsen, er din forsørgelse sikret gennem din løn. I det tilfælde skal du vedlægge din ansættelsesaftale som dokumentation.

Hvis du selv betaler for dit studie, skal du vedlægge dokumentation for betalingen af studiegebyret for mindst det 1. semester for at dokumentere, at du kan forsørge dig selv under opholdet.

Hvis din familie også ansøger om opholdstilladelse, skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dem under deres ophold i Danmark.

 • Du har penge nok, hvis du kan dokumentere, at du råder over et beløb svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) pr. familiemedlem for hver måned, de skal bo i Danmark, dog ikke mere end 12 måneder.

Dokumentation kan fx være indestående på en bankkonto i dit navn.

Hvis du vil ansøge om opholdstilladelse som praktikant, og praktikken er ulønnet, skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv under dit ophold i Danmark.

Du skal dokumentere, at du råder over et beløb svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden i hele den periode, hvor du er i Danmark som praktikant.

Dokumentation kan fx være indestående på en bankkonto eller et stipendium.

Eventuel kost og logi fra din praktikvært kan ikke indgå som dokumentation for selvforsørgelse.

Dit navn skal fremgå af et kontoudskrift, og kontoudskriftet må ikke være mere end 30 dage gammelt. Valutaen skal være angivet tydeligt på kontoudskriftet. Hvis du modtager et stipendium, skal dit navn, oplysninger om det beløb, du vil modtage, og valutaen fremgå tydeligt af legatet.

Hvis du vil ansøge om en opholdstilladelse i Danmark efter Start-up Denmark-ordningen, skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv og din eventuelle familie under dit ophold i Danmark.

Dokumentationen kan fx være indestående på en bankkonto.

 • Hvis du ansøger alene, skal du vise, at du råder over 147.912 kr. (2024-niveau).

 • Hvis du ansøger sammen med din ægtefælle, er beløbet 295.824 kr. (2024-niveau).

 • Hvis du ansøger sammen med ægtefælle og barn/børn, er beløbet 344.496 kr. (2024-niveau).

 • Hvis du ansøger sammen med dit barn/børn, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).

 • Hvis din ægtefælle ansøger, efter du har fået tilladelse, er beløbet 147.912 kr. (2024-niveau).

 • Hvis din ægtefælle og barn/børn ansøger, efter du har fået tilladelse, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).

 • Hvis dit barn/børn ansøger, efter du har fået tilladelse, er beløbet 48.672 kr. (2024-niveau).

Hvis du vil ansøge om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et autorisationsophold som læge, tandlæge eller sygeplejerske, skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv og din eventuelle familie under dit ophold i Danmark.

Det beløb, du skal vise dokumentation for, afhænger af, om du også skal forsørge din familie under dit ophold.

Dokumentationen kan fx være indestående på en bankkonto.

Du skal dokumentere, at du har følgende beløb til rådighed:

 • 39.318 kr. (2024-niveau), hvis du er uden familie i Danmark

 • 78.636 kr. (2024-niveau), hvis både du og din ægtefælle skal til Danmark

 • 94.338 kr. (2024-niveau), hvis du og din ægtefælle og et eller flere børn skal til Danmark

 • 78.630 kr. (2024-niveau), hvis du og et eller flere børn skal til Danmark (men ingen ægtefælle)

Hvis du vil ansøge om opholdstilladelse i Danmark som gæsteforsker, skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv og din eventuelle familie under dit ophold i Danmark.

Dokumentation kan fx være indestående på en bankkonto eller løn fra din forskningsinstitution eller virksomhed i hjemlandet. 

 • Hvis du ansøger alene, skal du vise, at du råder over 147.912 kr. (2024-niveau).

 • Hvis du ansøger sammen med din ægtefælle, er beløbet 295.824 kr. (2024-niveau).

 • Hvis du ansøger sammen med ægtefælle og barn/børn, er beløbet 344.496 kr. (2024-niveau).

 • Hvis du ansøger sammen med dit barn/børn, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).

 • Hvis din ægtefælle ansøger, efter du har fået tilladelse, er beløbet 147.912 kr. (2024-niveau).

 • Hvis din ægtefælle og barn/børn ansøger, efter du har fået tilladelse, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).

 • Hvis dit barn/børn ansøger, efter du har fået tilladelse, er beløbet 48.672 kr. (2024-niveau).

Hvis du vil ansøge om en arbejdsferie i Danmark (Working Holiday), skal du dokumentere, at du har penge nok til at forsørge dig selv under dit ophold i Danmark.

 • Hvis du er statsborger i Argentina, Canada, Chile, Japan eller Sydkorea, skal du have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold, svarende til 15.000 kr., samt hjemrejsebillet eller yderligere 5.000 kr.

 • Hvis du er statsborger i Australien, skal du have penge nok til at betale for kost og logi i de første 2 måneder af dit ophold, svarende til 18.000 kr., samt hjemrejsebillet eller yderligere 5.000 kr.

 • Hvis du er statsborger i New Zealand, skal du have penge nok til at betale for kost og logi under dit ophold, svarende til 24.000 kr., samt hjemrejsebillet eller yderligere 5.000 kr.

Dokumentation kan fx være indestående på en bankkonto.

Hvis din hovedperson har opholdstilladelse med et etableringskort, og du søger om at komme til Danmark som medfølgende familie, skal du dokumentere, at hovedpersonen kan forsørge dig under dit ophold i Danmark som medfølgende familie, dog maksimalt 12 måneder.

Beløbet er forskelligt, alt efter om du er medfølgende ægtefælle eller medfølgende barn, eller I er begge dele.

 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger opholdstilladelse som medfølgende familie, er beløbet 7.945 kr. (2024-niveau) for hver måned. Hvis I fx skal bo sammen i Danmark i et år eller mere, skal du dokumentere, at din hovedperson har 95.340 kr. (2024-niveau) til at forsørge dig.

 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger opholdstilladelse sammen med et barn/børn, er beløbet 15.658 kr. (2024-niveau) for hver måned. Hvis I fx skal bo sammen i Danmark i et år eller mere, skal du dokumentere, at hovedpersonen har 187.896 kr. (2024-niveau) til jeres forsørgelse.

 • Hvis du/I er barn/flere børn og søger opholdstilladelse som medfølgende familie, er beløbet 7.713 kr. (2024-niveau) for hver måned. Hvis I fx skal bo sammen i Danmark i et år eller mere, skal du/I dokumentere, at hovedpersonen har 92.556 kr. (2024-niveau) til forsørgelse.

Dokumentationen kan være et bankudskrift eller en ansættelseskontrakt, som dokumenterer, at hovedpersonen har tilstrækkelige midler til at forsørge dig. Et bankudskrift og en ansættelseskontrakt kan ikke kombineres.

Hvis din hovedperson er i Danmark på et greencard, og du søger om at komme til Danmark som medfølgende familiemedlem, skal din hovedperson kunne forsørge dig i kraft af sin beskæftigelse. Du skal kunne dokumentere:

 • hovedpersonens ansættelseskontrakt, som skal vare minimum 1 år fra det tidspunkt, hvor du indgiver ansøgningen

 • en lønseddel, som viser, at hovedpersonen har modtaget minimum 1 månedsløn på baggrund af sin ansættelse

 • dokumentation, der viser, at hovedpersonen har en garanteret lønindtægt, der mindst udgør:
  – 12.326 kr. (2024-niveau) pr. måned, hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner, eller
  – 16.382 kr. (2024-niveau) pr. måned, hvis du/I er et eller flere mindreårige børn eller ægtefælle/fast samlever/registreret partner sammen med et eller flere mindreårige børn.

Bemærk også, at hovedpersonen skal opfylde beskæftigelseskravet gennem ét ansættelsesforhold. Kravet kan ikke opfyldes ved at kombinere flere forskellige ansættelser.