Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har på de fleste sagsområder fastsat servicemål, dvs. maksimale frister for, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse. 

Servicemålet regnes fra det tidspunkt, hvor SIRI har modtaget en fuldt oplyst ansøgning. Det vil sige en ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger, som er underskrevet alle de relevante steder, og som er vedlagt al relevant dokumentation. 

Det er SIRI, der afgør, om en ansøgning er fuldt oplyst.

Langt de fleste ansøgninger vi modtager er fuldt oplyste. Du vil derfor typisk først høre fra os, når vi sender dig en afgørelse.

Hvis ansøgningen ikke er fuldt oplyst, vil du få besked snarest muligt.

Servicemålene for behandlingen af ansøgninger varierer mellem 1 og 3 måneder, afhængig af sagstypen.

Som eksempel er servicemålet for en ansøgning om opholdstilladelse som forsker på 1 måned. En fuldt oplyst ansøgning, der indgives den 1. marts, vil således være færdigbehandlet senest den 1. april samme år.

Det kan have indflydelse på sagsbehandlingstiderne, hvis vi modtager ekstraordinært mange ansøgninger, fx som følge af sæsonudsving.

Her er en oversigt over servicemålene:

Ordning Servicemål

Beløbsordningen

1 måned

Fast-track ordningen

1 måned

Positivlisten

1 måned

Forskerordningen

1 måned

Ph.d.-studerende

1 måned

Start-up Denmark

1 måned

Etableringskort

1 måned

Øvrige arbejdstagere

1 måned

Studerende

2 måneder

Working holiday

3 måneder

Au pair

3 måneder

Praktikant

2 måneder

Volontør

3 måneder

Opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne

3 måneder

Opholds- og arbejdstilladelse i Grønland

3 måneder

Medfølgende familiemedlemmer

2 måneder

Forlængelser (alle typer)

3 måneder