En pendler er en person som dagligt rejser mellem sit bopælsland og Danmark for at arbejde.

Hvis du er statsborger i et land udenfor EU/EØS og har bopæl og opholdstilladelse i et andet land end Danmark, kan du få arbejdstilladelse i Danmark, hvis du opfylder betingelserne for at få tilladelse inden for en af de eksisterende erhvervsordninger.

Du kan læse mere om ordningerne her. 

En pendler skal have dansk arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark.

Er du statsborger i et EU- eller EØS-land eller Schweiz skal du ikke have en arbejdstilladelse. Det betyder at du frit kan arbejde i Danmark. 

Både du og din danske arbejdsgiver (fx virksomheden, forskningsinstitutionen eller idrætsklubben) skal bidrage til ansøgningen.

Du kan finde konkret vejledning om, hvordan du ansøger i højrespalten under hver enkelt opholdsordning.

Du kan finde en oversigt over de forskellige opholdsordninger her

Det letteste og hurtigste for jer er at ansøge online.

Som pendler ansøger du ikke om opholdstilladelse.

Du skal derfor ikke betale gebyr for sagsbehandlingen, og skal heller ikke oprette et sagsbestillings-id.

En arbejdstilladelse som pendler giver dig ikke ret til at bo i Danmark. Du skal derfor huske at ansøge om en opholds- og arbejdstilladelse, hvis du vil flytte til Danmark.

Når du ansøger om arbejdstilladelse som pendler, skal du ikke afgive biometri.

Du skal i stedet alene have optaget foto og underskrift, som skal bruges til at udstede dokumentation for arbejdstilladelsen som pendler.

Hvis du indgiver din ansøgning i en af SIRIs afdelinger, vil du få optaget foto og underskrift samtidig med, at du indleverer din ansøgning.

Hvis du indgiver din ansøgning til SIRI online, skal du også bestille tid til at få optaget foto og underskrift. Her kan du bestille tid.