En pendler er en person som dagligt rejser mellem sit bopælsland og Danmark for at arbejde.

Hvis du er statsborger i et land udenfor EU/EØS og har bopæl og opholdstilladelse i et andet land end Danmark, kan du få arbejdstilladelse i Danmark, hvis du opfylder betingelserne for at få tilladelse inden for en af de eksisterende erhvervsordninger.

Du kan læse mere om ordningerne her. 

En pendler skal have dansk arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark.

Er du statsborger i et EU- eller EØS-land eller Schweiz skal du ikke have en arbejdstilladelse. Det betyder at du frit kan arbejde i Danmark. 

Både du og din danske arbejdsgiver (fx virksomheden, forskningsinstitutionen eller idrætsklubben) skal bidrage til ansøgningen.

Du kan finde konkret vejledning om, hvordan du ansøger i højrespalten under hver enkelt opholdsordning.

Du kan finde en oversigt over de forskellige opholdsordninger her

Det letteste og hurtigste for jer er at ansøge online.

En arbejdstilladelse som pendler giver dig ikke ret til at bo i Danmark. Du skal derfor huske at ansøge om en opholds- og arbejdstilladelse, hvis du vil flytte til Danmark.

Når du ansøger om arbejdstilladelse som pendler, skal du ikke afgive biometri.

Du skal i stedet alene have optaget foto og underskrift, som skal bruges til at udstede dokumentation for arbejdstilladelsen som pendler.

Du skal have optaget foto og underskrift samtidig med indgivelse af ansøgningen eller inden 14 dage fra indgivelse af ansøgningen.

Som pendler ansøger du ikke om opholdstilladelse.

Du skal derfor ikke betale gebyr for sagsbehandlingen, og skal heller ikke oprette et sagsbestillings-id.