Jobskiftereglen gælder, hvis du har opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af

 • fast-track ordningen (men ikke mellem to korttidsophold hos samme arbejdsgiver)

 • positivlisten for personer med en videregående uddannelse

 • positivlisten for faglærte

 • beløbsordningen

 • den supplerende beløbsordning

 • Start-Up Denmark ordningen

eller hvis du har opholds- og arbejdstilladelse som

 • forsker,

 • gæsteforsker,

 • trainee,

 • fodermester eller driftsleder, 

 • ansat på baggrund af særlige individuelle kvalifikationer eller 

 • er ansat på en boreplatform

Hvis du finder et nyt job efter en af de samme ordninger eller bliver ansat som ph.d., må du begynde at arbejde i det nye job, så snart du har indgivet ansøgning om at få en opholds- og arbejdstilladelse baseret på det nye job.

Hvis SIRI har givet dig et jobsøgningsophold, fordi du uforskyldt har mistet din tidligere arbejds- og opholdstilladelse efter fast-track ordningen,beløbsordningen eller positivlisten: 

Når du søger om ny opholds- og arbejdstilladelse under en sådan jobsøgningsperiode, er du også omfattet af jobskiftereglen.

Du kan derfor begynde at arbejde, når du har indgivet ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse.