Et jobsøgningsophold er en opholdstilladelse på op til 6 måneder til at søge job i Danmark, efter din oprindelige opholdstilladelse udløber. Det er kun muligt at få jobsøgningsophold, hvis du har opholdstilladelse som ph.d-studerende, som studerende ved en videregående uddannelse eller som arbejdstager efter positivlisten, forskerordningen, beløbsordningen eller et af fast-track ordningens første tre spor.

 

Hvis du har opholdstilladelse efter

og bliver ledig uden selv at være årsag til det, kan du søge om 6 måneders opholdstilladelse til at søge job i Danmark.

Du kan læse mere om betingelserne og hvordan du søger her.

Hvis du bliver tilbudt et job under jobsøgningsperioden, skal du søge om en ny opholds- og arbejdstilladelse senest den dag du ønsker at begynde i det nye job. Du må begynde på det nye job, når du har indgivet ansøgningen – du behøver ikke vente på afgørelsen.

Hvis du på en af de ovenævnte ordninger får opholds- og arbejdstilladelse på mindre end 4 år, fordi din ansættelse er tidsbegrænset, vil du samtidig automatisk få tilladelse til jobsøgning i forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse. Du må ikke arbejde i jobsøgningsperioden.

Hvis du får tilladelse til at gennemføre og afslutte en videregående uddannelse i Danmark, får du også 6 måneders tilladelse til at søge job i Danmark efter afslutningen af studiet. Dette gælder også, hvis du har tilladelse som ph.d.

Hvis du ikke har fået de ekstra 6 måneders opholdstilladelse til jobsøgning efter afsluttet studie, kan du ansøge om forlængelse af din tilladelse med 6 ekstra måneder med henblik på jobsøgning i Danmark.

Du kan læse mere om betingelserne og hvordan du søger her.

Tilladelsen til 6 måneders jobsøgning giver dig samme ret til at arbejde, som den begrænsede arbejdstilladelse, du fik sammen med din tilladelse som studerende. Du må derfor i din jobsøgningsperiode arbejde 20 timer om ugen (15 timer om ugen, hvis du har fået opholdstilladelse før 1. januar 2015) og fuld tid juni, juli og august.

Jobsøgningsopholdet kan ikke forlænges ud over de 6 måneder. Hvis du vil blive i længere Danmark, skal du ansøge om opholdstilladelse på andet grundlag, fx arbejde, hvis du har fået et jobtilbud.