Som udgangspunkt kræver alt arbejde en arbejdstilladelse.

Afgørende for om der er tale om arbejde, er arbejdets karakter, og ikke nødvendigvis om du modtager løn eller honorar.

Hvis du kun skal arbejde kortvarigt i Danmark, er der dog særlige fritagelsesregler for forskere.

Du kan læse mere om fritagelsesreglerne her.

At være censor eller udføre andet bedømmelsesarbejde, kan være så tæt knyttet til din stilling som forsker ved et dansk universitet, at det kan være naturligt, at du søger beskikkelse som censor.

Som forsker kan du derfor lade dig allokere som censor eller til andet bedømmelsesarbejde ved et andet universitet end det, som er din arbejdsgiver, uden at ansøge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Det gælder for både skiftlige og mundtlige censoropgaver.

SIRI foreslår, at du sender en kopi af din beskikkelse fra censorkorpset, så der ikke er tvivl om, at du er beskikket som censor eller til andet bedømmelsesarbejde.

Hvis du ikke er forsker, men har arbejdstilladelse hos én arbejdsgiver, så skal du søge særskilt arbejdstilladelse til bibeskæftigelse hvis du skal være censor ved en anden institution eller virksomhed.

Du kan læse mere om og ansøge om tilladelse til bibeskæftigelse her.

En kvinde fra Indien bliver allokeret som censor på et dansk universitet.

Hun er til daglig ansat som forsker og har opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen ved et andet dansk universitet.

Hun har indsendt dokumentation for sin beskikkelse til SIRI (fx en mail fra censorkorpset): 

Der kræves ikke arbejdstilladelse til bibeskæftigelse.

En egyptisk kvinde er ansat og har opholds- og arbejdstilladelse som kemiingeniør hos en dansk virksomhed efter beløbsordningen.

Hun er blevet allokeret som censor hos dansk universitet, og har indsendt dokumentation for beskikkelse (fx en mail fra censorkorpset).

Der kræves arbejdstilladelse til bibeskæftigelse.

Da kvinden har opholds- og arbejdstilladelse som andet end forsker, kan hun ikke allokeres som censor ved en anden arbejdsgiver uden særskilt arbejdstilladelse til bibeskæftigelse.