Husk, at fristen for at søge om nyt opholdsdokument på baggrund af udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien udløber den 31. december 2021

Du modtager dette brev, fordi du er registreret som britisk statsborger eller familiemedlem til en britisk statsborger i Det Centrale Personregister (CPR). Brevet er blot en påmindelse om, at fristen for at søge om nyt opholdsdokument i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU udløber den 31. december 2021.

Har du allerede indgivet din ansøgning om nyt opholdsdokument, behøver du ikke læse videre eller gøre mere. Desuden bedes du se bort fra dette brev, hvis du er statsborger i Danmark, et af de nordiske lande, Schweiz eller EU/EØS.

Det er en betingelse for at bevare en tidligere opholdsret i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed, at du indgiver ansøgningen senest den 31. december 2021. Nedenfor kan du læse mere om, hvornår og hvordan du indgiver din ansøgning.

Hvornår skal jeg indgive min ansøgning?

SIRI har lagt en plan for modtagelsen af din ansøgning. Det er dit fødselsår, der afgør, i hvilken måned du og eventuelle familiemedlemmer bør indgive jeres ansøgning.

Oktober

Hvis du er født i perioden 1985-1989, bør du indgive din ansøgning i løbet af oktober.

November

Hvis du er født i perioden 1990-og frem, bør du indgive din ansøgning i løbet af november.

Født inden 1985 og endnu ikke søgt? – søg hurtigst muligt

Hvis du er født inden 1985 og endnu ikke har indgivet din ansøgning, bedes du indgive din ansøgning hurtigst muligt og senest den 31. december 2021.

Hvor finder jeg ansøgningsskemaet?

Du kan søge online via vores hjemmeside www.nyidanmark.dk/brexit.

Klik på www.nyidanmark.dk/brexit. Klik derefter på ”Brexit - ansøgningsside”. Vælg din status (fx arbejdstager, studerende eller familiemedlem mv.). Klik så på fanebladet ”Sådan ansøger du” og følg de fem punkter trin-for-trin.

Optagelse af biometri

Du skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af din ansøgning. Biometrien består af fire dele: ID-tjek, ansigtsfoto, fingeraftryk og underskrift. De tre sidstnævnte oplysninger lagres i opholdskortet. Derfor kræver optagelse af biometri, at du møder personligt op i et af vores borgercentre. Husk at medbringe et gyldigt pas. Du kan ikke få optaget biometri, hvis du ikke fremviser et gyldigt pas.

Du vil modtage en mail i din e-boks/e-mail med et tidbestillingslink til biometrioptag fra SIRI, når du har indgivet din ansøgning. Bemærk, at der kan gå op til to uger fra indgivelsesdatoen til, at du modtager et tidsbestillingslink. Da vi har begrænset kapacitet i vores borgercentre, opfordrer vi til, at du booker tid til optagelse af biometri straks efter, at du modtager linket. Familier kan booke tid til flere personer på samme tidsbestillingslink.

Hvad sker der, hvis jeg indgiver min ansøgning efter den 31. december 2021?

Som udgangspunkt afvises din ansøgning, hvis den indgives efter udløbet af fristen. Ansøgninger indgivet efter den 31. december 2021 vil kun blive behandlet, hvis SIRI vurderer, at det er særlige undskyldelige omstændigheder, som har ført til, at ansøgningen er indgivet efter fristens udløb.

Hvor finder jeg mere information om Brexit?

www.nyidanmark.dk/brexit kan du læse mere om Brexit, og hvad det betyder for dig. Her finder du også de tidligere udsendte orienteringsbreve samt en række spørgsmål og svar.

Med venlig hilsen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration