Attention

På grund af teknisk vedligehold er det ikke muligt at bruge online ansøgningsskemaer på nyidanmark.dk. Læs mere i nyheden fra den 10. januar 2020.

Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.

Beløbsgrænsen er lige nu 436.000 kr. årligt.

Hvis du skal ansøge om forlængelse af din tilladelse, kan du fortsætte på den beløbsgrænse, der var gældende på det tidspunkt, hvor du ansøgte første gang. Du skal stadig være i det samme job og være ansat på samme vilkår.

Nedenfor kan du se hvilken beløbsgrænse, der knytter sig til et bestemt ansøgningstidspunkt.

Beløbsgrænse 436.000 kr. årligt, 36.333,34 kr. pr/måned.

Beløbsgrænse 426.985,06 kr. årligt, 35.582,09 kr. pr/måned

Beløbsgrænse 417.793,60 kr. årligt, 34.816,13 kr. pr/måned

Beløbsgrænse 408.800 kr. årligt, 34.066,67 kr. pr/måned

Ændringen i beløbsgrænsen skyldes en teknisk regulering af beløbsgrænsen

Beløbsgrænse 375.000 kr. årligt, 31.250 kr. pr/måned