Spørgsmål og svar


Opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Du kan få opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter særloven), hvis du opholder dig i Danmark, og du enten er ukrainsk statsborger eller er anerkendt som flygtning i Ukraine.

Læs mere om opholdstilladelse til personer i Danmark, der er fordrevet fra Ukraine

Du kan også få opholdstilladelse, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter særloven. 

Læs mere om opholdstilladelse til familiemedlemmer til en person, der har ophold efter særloven

Du kan også få opholdstilladelse, hvis du er fordreven fra Ukraine og opholder dig på Færøerne.

Læs mere om opholdstilladelse efter særloven på Færøerne

På siderne kan du også læse mere om, hvilke betingelser der skal opfyldes for at få opholdstilladelse, og hvilken type af opholdstilladelse du får. 

Den 23. maj 2022 blev der fremsat et lovforslag om ændring af Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).

Lovforslaget er blevet vedtaget og det er trådt i kraft torsdag den 16. juni 2022.

Lovændringen betyder, at personer, der er udrejst fra Ukraine den 1. februar 2022 eller senere, vil kunne få opholdstilladelse efter særloven, såfremt de øvrige betingelser for ophold er opfyldt. 

Hvis du har indgivet en ansøgning, men endnu ikke har fået svar

Hvis du har en verserende ansøgning om opholdstilladelse efter særloven, skal du ikke foretage dig noget. Din sag vil blive behandlet efter de ændrede regler.

Hvis du har fået afslag

Hvis du har fået afslag på opholdstilladelse efter særloven, fordi du er udrejst af Ukraine mellem den 1. februar og den 24. februar 2022, vil du få din sag vurderet igen.

Du skal således heller ikke foretage dig noget. Du vil høre fra os.

Hvis du har fået afslag på opholdstilladelse efter særloven, fordi du er udrejst af Ukraine inden den 1. februar 2022, eller af andre årsager, vil din sag ikke blive vurderet igen.

Hvis du er uenig i Udlændingestyrelsens afgørelse, kan du klage til Udlændingenævnet. Du skal i den forbindelse være opmærksom på de klagefrister, der fremgår af den afgørelse, som du har fået fra Udlændingestyrelsen. Læs mere om, hvordan du klager

Læs forslag til lov om ændring af bl.a. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (L 203)

Hvis du har fået et barn, efter du er kommet til Danmark og har fået opholdstilladelse efter særloven til personer, som er fordrevet fra Ukraine, skal du også søge om opholdstilladelse til dit barn. 

Du skal søge om opholdstilladelse til barnet efter særloven. 

Læs mere om opholdstilladelse til familiemedlemmer til en person, der har ophold efter særloven

Udlændingestyrelsen har lavet en side, der beskriver de vilkår, der gælder for personer, der har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven og venter på svar. 

Vejledningen vedrører primært ansøgere, der er i Danmark, og omhandler bl.a. vilkår for sundhed, boliger, arbejde og udrejse af landet.

Gå til siden relevant for dig, der venter svar 

Udlændingestyrelsen har lavet en side med relevant information til dig, der har fået svar på din ansøgning om opholdstilladelse efter særloven.

Vejledningen er forskellig alt efter, om du har fået en opholdstilladelse, eller om du har fået afslag på din ansøgning.

Gå til siden relevant for dig, der har fået svar

Du kan ikke få permanent opholdstilladelse i Danmark på baggrund af opholdstilladelse efter særloven.

For at du kan få permanent opholdstilladelse, er det et krav, at du skal have boet i Danmark i mindst 8 år – i visse tilfælde 4 år – og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, stk. 2 eller 3 (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Hvis du har opholdstilladelse efter særloven, opfylder du ikke dette krav, og dit ophold kan ikke indgå i beregningen af de 8 års ophold.


Visumfrit ophold

Du skal som ukrainsk statsborger have et biometrisk pas udstedt efter den 12. januar 2015 for at være visumfri.

Hvis du har et pas, der er udstedt før den 12. januar 2015, er dit pas ikke biometrisk, og du skal derfor have et visum for at indrejse. Læs mere om dette i spørgsmål/svaret længere nede på siden.

Som visumfri vil du normalt kunne indrejse i Danmark, hvis du opfylder følgende grundlæggende betingelser:

 • Du skal have et gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation. 
  Du skal som ukrainsk statsborger have et biometrisk pas udstedt efter den 12. januar 2015 for at være visumfri.
  Hvis du har et pas, der er udstedt før den 12. januar 2015, er dit pas ikke biometrisk, og du skal derfor have et visum for at indrejse.
  Passet eller rejselegitimationen skal være gyldigt i mindst 3 måneder efter den planlagte dato for udrejse af Schengenområdet, og passet eller rejselegitimationen skal være udstedt inden for de seneste 10 år.

 • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn - evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, normalt ca. 500 kr. pr. døgn.

 • Du skal kunne sandsynliggøre og i nødvendigt omfang dokumentere formålet med opholdet i Danmark.

 • Formålet med dit ophold kan fx være familiebesøg, besøg hos venner eller et turistophold.

 • Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

 • Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud. 

 • Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Disse betingelser gælder både, når du indrejser og opholder dig i Danmark og de øvrige Schengenlande. Du skal derfor altid kunne dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Opfylder du ikke betingelserne, vil du kunne blive afvist ved grænsen.

Du har også mulighed for at søge om opholdstilladelse efter særloven. 

Der er ikke er noget krav til, hvor du skal bo, hvis du opholder dig i Danmark på visumfrit ophold. Du skal dog fortsat leve op til betingelserne for visumfrit ophold. Læs mere om dette i spørgsmålet ovenfor.

Som visumfri statsborger eller på visum, kan du opholde dig i Schengenområdet i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. De 90 dage kan enten bruges til ét sammenhængende ophold eller til flere kortere ophold.

Både indrejsedagen og udrejsedagen tæller med i beregningen af de maksimalt 90 dage inden for en periode på 180 dage – uanset hvornår på dagen, du ind- og udrejser. Det er altid dit eget ansvar at være opmærksom på, hvor længe du har ret til at opholde sig i Danmark. Læs mere om opholdets varighed

Det betyder, at du ikke kan indrejse i Danmark, hvis du allerede har opholdt dig 90 dage i et andet Schengenland, fx i Tyskland eller Sverige. Hvis du har haft ophold i et andet Schengenland med opholdstilladelse, tæller dette ophold dog ikke med i de 90 dage.

 

Hvis du opholder dig i Danmark på et visumfrit ophold, fx på besøgsophold hos familie, og du ikke kan udrejse i overensstemmelse med dit visumfrie ophold på maksimalt 90 dage, kan du søge om forlængelse af dit ophold i Danmark op til yderligere 90 dage.  

Det samme gælder, hvis du opholder dig i Danmark på visum, og du ikke kan udrejse i overensstemmelse med gyldigheden af dit visum.

Du kan indgive ansøgning om forlængelse i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid 

Læs mere om ansøgningen og om de betingelser, du skal opfylde, hvis du vil søge om forlængelse af dit ophold

Du kan også søge om opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine, hvis du ønsker at blive i Danmark. Læs mere under spørgsmålet ’Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’


Ophold på visum

Hvis du som ukrainsk statsborger ikke har et biometrisk pas, skal du have et visum for at kunne rejse ind i Danmark. 

For at få visum skal du normalt opfylde disse krav:

 • Dit pas eller anden rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdato.

 • Dit pas eller anden rejselegitimation må ikke være mere end 10 år gammelt. 

 • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, ca. 500 kr. pr. døgn.

 • Du skal have en rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet. Rejsesygeforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal være gældende i hele visummets gyldighedsperiode. Dit visum kan afkortes, hvis rejsesygeforsikringen ikke gælder for hele perioden.

 • Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

 • Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud i Danmark.

 • Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Disse betingelser gælder både ved udstedelsen af visummet, og når du indrejser og opholder dig i Danmark eller de øvrige Schengenlande.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der er risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark, eller at du vil udgøre en sikkerhedsrisiko, vil du få afslag på ansøgningen om visum.

Du kan søge om visum via de danske repræsentationer i udlandet. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside om, hvor du kan søge visum til Danmark

Hvis du ved indrejsen til Danmark ikke har fået udstedt visum på en dansk repræsentation, har du mulighed for at søge om visum på grænsen (nødvisum). Du skal søge hos politiet ved grænsen. Din ansøgning vil blive behandlet af Udlændingestyrelsen. Hvis du først søger visum ved grænsen, er det en betingelse, at du ikke har været i stand til at ansøge om visum på forhånd, og du kan blive bedt om at dokumentere, at der er tale om uforudsigelige og tvingende indrejsegrunde.

Du har også mulighed for at søge om om opholdstilladelse efter særloven. 

Der er ikke er noget krav til, hvor du skal bo, hvis du opholder dig i Danmark på visum. Du skal dog fortsat leve op til betingelserne for visumophold. Læs mere om dette i spørgsmålet ovenfor.


Asyl

Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive en ansøgning om asyl. Det gælder uanset, om du er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag, eller om du er i besiddelse af en opholdstilladelse eller visum.

Det er kun muligt at søge om asyl i Danmark, hvis du befinder dig i Danmark. Du kan også søge asyl i Danmark ved grænsen, fx hvis du ikke opfylder betingelserne for at indrejse visumfrit i Danmark. Det er ikke muligt at søge asyl fra udlandet, fx ved at henvende sig til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat).

Hvordan du kan søge om asyl i Danmark, afhænger af, om du allerede har en opholdstilladelse i Danmark. 

Hvis du ikke har en opholdstilladelse, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt på en politistation i Danmark eller hos politiet i modtagecenter Sandholm i Nordsjælland. 

Hvis du allerede har en opholdstilladelse (på anden baggrund end asyl) i Danmark, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt til politiet i den kreds, hvor du bor.

Læs mere om muligheden for at søge om asyl i Danmark 

Hvis du søger om asyl og ikke allerede har opholdstilladelse her i landet på andet grundlag skal du bo på et asylcenter. Dette gælder uanset, om du er indrejst i Danmark visumfrit eller hidtil har opholdt dig i Danmark på visumbesøg. 

Det er som udgangspunkt ikke muligt straks efter din ansøgning om asyl at tage ophold hos familie, venner, en ægtefælle eller, hvis du er mindreårig, hos en forælder, eller selv at sørge for alternativ indkvartering.

Du skal som asylansøger ansøge Udlændingestyrelsen om tilladelse til at blive privat indkvarteret i Danmark. 

Det er et krav, at du skal have opholdt dig i Danmark i mere end 6 måneder efter, at du indgav ansøgning om asyl for at få tilladelse til at bo hos venner eller familie.

Hvis du ønsker at flytte ind hos din herboende ægtefælle, eller hvis du er mindreårig og vil flytte ind hos en herboende forælder, kan du straks efter din ansøgning om asyl, ansøge Udlændingestyrelsen om at bo hos din ægtefælle eller, hvis du er mindreårig, hos en herboende forælder. 

Tilladelsen til at bo uden for et asylcenter gælder, indtil du udrejser eller får opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen skal sikre, at asylansøgere er indkvarteret under ordentlige forhold. Derfor skal vi godkende, at personen, du skal bo hos, du og boligen opfylder en række betingelser.

Læs mere om betingelserne for privat indkvartering hos venner og familie

Læs mere om betingelserne for privat indkvartering hos ægtefæller

Hvis du allerede har opholdstilladelse her i landet på et andet grundlag, fx på baggrund af familiesammenføring eller ophold som en landbrugsmedhjælper, vil du kunne blive boende på din nuværende bopæl, mens asylsagsbehandlingen er i gang. 

Øvrig relevant information

 

Krigsforbrydelser

Politiet i Danmark vil gerne høre fra dig, hvis du har været udsat for eller har oplevet en krigsforbrydelse. Læs mere på politiets hjemmeside

Menneskehandel

Center Mod Menneskehandel har udarbejdet en flyer, der advarer mod menneskehandel, og fortæller hvordan du kan få hjælp, hvis du har været udsat for menneskehandel. Se flyer fra Center Mod Menneskehandel 

Hvis du har kæledyr med til Danmark, skal de hurtigst muligt registreres. Det gøres ved at kontakte Fødevarestyrelsen. Læs mere om medbragte kæledyr fra Ukraine på Fødevarestyrelsens hjemmeside 


For personer fra Ukraine, der allerede har opholdstilladelse i Danmark eller en igangværende sag hos Udlændingestyrelsen eller SIRI

Som ukrainsk statsborger kan du blive i Danmark i 90 dage på visumfrit ophold i forlængelse af, at din opholdstilladelse er udløbet. Læs mere om visumfrit ophold 

Du kan også søge om opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine, hvis du ønsker at blive i Danmark. Læs mere under spørgsmålet ’ Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’

Udlændingestyrelsen har besluttet at berostille asylansøgninger fra ukrainske statsborgere. Dette gøres i forlængelse af, at Flygtningenævnets Koordinationsudvalg den 24. februar 2022 har besluttet at berostille sager i nævnet vedrørende ukrainske statsborgere med baggrund i meldingerne om krigshandlinger i store dele af landet samt indførelsen af militær undtagelsestilstand. 

Udvalget har den 28. april 2022 besluttet fortsat at berostille sagerne, og dermed er styrelsens sager også fortsat berostillet.

Hvis du er berørt, vil du få direkte meddelelse om berostillelsen, der gælder indtil videre. Det bemærkes i den forbindelse, at Flygtningenævnets Koordinationsudvalg vil drøfte berostillelsen igen på sit næste møde den 23. juni 2022.

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du anmode om at få udsat din frist.

Har du fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse eller opholdsret på baggrund af fx erhverv, studie eller EU-reglerne, skal du kontakte Styrelsen for Internationalt Rekruttering og Integration (SIRI).

Har du derimod fået afslag på en ansøgning om familiesammenføring efter udlændingeloven, skal du kontakte Udlændingestyrelsen.

Din udrejsefrist kan forlænges, hvis der ved udløbet af fristen er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark.

Du skal selv ansøge om en udsættelse af udrejsefristen, og du skal dokumentere, at udrejse inden for fristen ikke er muligt.

Du kan kontakte SIRI ved at skrive til os via vores kontaktformular

Du kan kontakte Udlændingestyrelsen ved at skrive til os via vores kontaktformular

Nej, du har ikke tilladelse til at arbejde i Danmark, når du har en udrejsefrist.

Som ukrainsk statsborger er du fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz, og du skal derfor have en arbejdstilladelse, før du kan arbejde lovligt i Danmark.

Du kan også søge om opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine, hvis du ønsker at blive i Danmark, og dermed have mulighed for fortsat at arbejde. Læs mere under spørgsmålet ’ Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’

SIRI giver som udgangspunkt ikke opholdstilladelser til medfølgende familiemedlemmer til en praktikant.

Ukrainske statsborgere kan imidlertid i visse tilfælde indrejse visumfrit i Danmark.  Læs mere under spørgsmålet: 'Kan jeg opholde mig på visumfrit ophold i Danmark?'

Du har også mulighed for at få din familie til Danmark, hvis du får opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Læs mere under spørgsmålet: ’Kan jeg få opholdstilladelse efter særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine?’

Fristen for at få optaget biometri i SIRI og Udlændingestyrelsen er 14 dage.

Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI eller Udlændingestyrelsen med en forklaring på, hvorfor du ikke har kunnet få optaget biometri.

Optag af biometri uden for Danmark

Hvis du skal have optaget biometri i udlandet, skal du søge information om, hvor du kan få optaget biometri på Udenrigsministeriets hjemmeside Where to apply. Vær opmærksom på, at det for mange lokaliteter gælder, at du skal møde frem ved et visumansøgningscenter (VFS), og at du forinden skal bestille en tid.

Optag af biometri i Danmark

Hvis du skal indgive en ansøgning til SIRI i Danmark, skal du have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger. Du skal bestille tid, inden du møder frem.

Læs mere om tidsbestilling i en af SIRIs afdelinger

Hvis du skal indgive en ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal du have optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, som har afdelinger flere steder i Danmark. Du skal bestille tid, inden du møder frem.

Læs mere om Borgerservice i Udlændingestyrelsen og hvordan du bestiller tid

Asylansøgere får optaget biometri i forbindelse med, at de bliver registreret l i Center Sandholm.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, kan du få udstedt pas af Udlændingestyrelsen.

Hvis du opholder dig i Danmark og har opholdstilladelse på baggrund af andet end asyl, skal du som udgangspunkt kontakte Den Ukrainske Ambassade i København med henblik på at få udstedt eller forlænget et ukrainsk nationalitetspas. 

Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt for dig at få udstedt et nyt ukrainsk nationalitetspas eller forlænget et allerede udstedt nationalitetspas, kan du søge om et fremmedpas ved Udlændingestyrelsen.

Læs mere om mulighederne for at søge om pas 

NemID og MitID er personlige digitale ID’er til login og digital signatur, der giver dig adgang til offentlige og private selvbetjeningsløsninger i Danmark. MitID er næste generation NemID. MitID indfases endeligt i løbet af 2022. I indfasningsperioden kan du få brug for både NemID og MitID.

For at benytte flere af de digitale selvbetjeningsløsninger på nyidanmark.dk skal du have NemID, da du endnu ikke kan benytte MitID til digital signatur på nyidanmark.dk.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID hos din kommune.

Læs mere om MitID og NemID på borger.dk

Information til kommuner og andre samarbejdsparter

Udlændingestyrelsen har grundet den særlige situation i Ukraine også lavet en informationsside målrettet kommuner og andre samarbejdsparter. 

Gå til informationssiden på us.dk