Processuelt ophold ved førstegangsansøgninger

Processuelt ophold betyder, at du må blive i Danmark, mens vi behandler din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få processuelt ophold, hvis du var i Danmark, da du indgav din ansøgning. Det er et krav, at du har indgivet ansøgningen, mens du har haft et lovligt ophold i Danmark. Dette krav gælder dog ikke, hvis du søger om asyl. Hvis du har indgivet din ansøgning i udlandet og først efterfølgende rejser ind i Danmark, har du ikke automatisk ret til processuelt ophold, mens vi behandler din ansøgning.

Du skal derfor rejse ud af Danmark igen efter fx endt visumophold, hvis vi ikke inden da har færdigbehandlet din ansøgning, og givet dig opholdstilladelse.

Dine rettigheder på processuelt ophold

Når du har processuelt ophold, må du i udgangspunktet ikke arbejde og din ret til lægehjælp er begrænset. Hvis du arbejder for en arbejdsgiver i dit hjemland, kan du dog i visse tilfælde fortsætte dit arbejde under et processuelt ophold. Det er betingelse, at du ikke hverken direkte eller indirekte arbejder for en dansk virksomhed. Det indgår også i vurderingen, om det er uden betydning for det arbejde, som du udfører for arbejdsgiveren i dit hjemland, hvorfra det udføres.

Bemærk også de særlige regler som gælder, hvis din situation er omfattet af jobskiftereglen 

Hvis du rejser ud af Danmark

Hvis du har processuelt ophold, og rejser ud af Danmark, bortfalder dit processuelle ophold. Din ansøgning bortfalder dog ikke, og den bliver derfor fortsat behandlet. Det er derfor vigtigt, at du orienterer os om, hvor du opholder dig, eller hvortil afgørelsen skal sendes.

Du har fortsat processuelt ophold i Danmark, hvis du er meddelt visum eller er visumfri og rejser ud af Danmark og er tilbage igen, inden dit visumophold udløber. 

Hvis dit visum eller din visumfrie periode er udløbet og du har behov for at rejse ud af Danmark og tilbage igen, inden din sag bliver afgjort, kan du ansøge om en tilbagerejsetilladelse.

Læs mere om ansøgninger om tilbagerejsetilladelser