Reglerne, der vedrører genopdragelsesrejser, har til formål at forhindre, at du som barn eller ung bliver sendt på genopdragelsesrejse. 

Reglerne har også til formål at sikre, at det ikke får negativ betydning for din ret til at opholde dig i Danmark, at du har været sendt på genopdragelsesrejse uden for landet. 

Hvad er en genopdragelsesrejse?

Der er tale om en genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning, når opholdet uden for Danmark generelt har en negativ betydning for dig, fx:

  • fordi formålet med rejsen er, at du sendes tilbage til dine forældres hjemland eller et andet land, for at du dér kan blive præget af dette lands normer og værdier til skade for din integration i Danmark, eller

  • fordi forholdene under udlandsopholdet bringer din sundhed eller udvikling i alvorlig fare.

En genopdragelsesrejse vil typisk være ufrivillig.  

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler der gælder, hvis du er i risiko for eller har været sendt på genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning for dig.

Udlændingestyrelsen kan hindre rejsen ved at inddrage dit pas

Hvis der er en mistanke om, at dine forældre vil sende dig på en genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning, har Udlændingestyrelsen mulighed for at inddrage dit nuværende pas.

Udlændingestyrelsen kan også nægte at udstede et pas til dig ved en sådan mistanke om en kommende genopdragelsesrejse. 

Formålet er at forhindre, at dine forældre kan sende dig på genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning for dig.

Styrelsen har kun mulighed for at gøre dette, hvis du har et fremmedpas eller konventionspas, der er udstedt af Udlændingestyrelsen, ikke hvis du har et nationalitetspas fra dit hjemland.

Læs mere om, hvornår Udlændingestyrelsen kan nægte at udstede pas

Din opholdstilladelse i Danmark bortfalder ikke, hvis du har været på genopdragelsesrejse

Hvis du har opholdt dig uden for Danmark i en længere periode, vil din opholdstilladelse normalt bortfalde.  Det vil dog som udgangspunkt ikke være tilfældet, hvis opholdet skyldes, at du er blevet sendt på en genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning, inden du fyldte 18 år. Dette gælder også, selvom du har opholdt dig uden for Danmark i en længere periode. 

Formålet er at sikre, at det ikke får negativ betydning for din ret til at opholde dig i Danmark, at dine forældre har sendt dig på genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning.

Læs mere om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse i Udlændingestyrelsen

Læs mere om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse i SIRI

Lempeligere adgang til permanent ophold, hvis du har været på genopdragelsesrejse

Hvis du har fået dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse som følge af, at du har været sendt på genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning, har du mulighed for at få permanent ophold efter lempeligere betingelser. 

Formålet med dette er at sikre, at du ikke stilles ringere end andre unge i forhold til at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.   

Læs mere om reglerne for permanent ophold og om hvordan du ansøger

Vil du tale med Udlændingestyrelsen eller SIRI?

Du kan få en samtale i form af et fysisk eller virtuelt møde med en sagsbehandler i Udlændingestyrelsen eller SIRI, hvis du er i risiko for at blive sendt på genopdragelsesrejse, eller hvis du allerede har været sendt på genopdragelsesrejse.

Formålet med samtalen er, at du får mulighed for at fortælle om din situation i relation til en genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning. Samtalen kan afholdes uden at dine forældre deltager, og uden, at de ved, at den finder sted.

Du har også mulighed for at ringe til Udlændingestyrelsen og få vejledning om, hvad en eventuel genopdragelsesrejse betyder for dit ophold i Danmark. Til det formål har styrelsen en særlig hotline. Det er også via denne du kan aftale et møde med Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Læs mere om hotlinen vedrørende genopdragelsesrejser

Din kommune har oplysningspligt

Den kommune, du bor i, har pligt til at videregive mistanke eller viden om, at du vil blive eller har været sendt på en genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning til Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Læs mere om kommunens videregivelsespligt