Her kan du se den fulde liste over sagskategorier med gebyr og gebyrets størrelse (2020-niveau). Listen er opdelt efter ansvarlig myndighed (SIRI, Udlændingestyrelsen og øvrige):

 

Sagstype Gebyr

Positivlisten og beløbsordningen

3.215 kr. (430,97 euro)

Forlængelse af positivlisten og beløbsordningen

3.215 kr. (430,97 euro)

Fast-track

3.215 kr. (430,97 euro)

Forlængelse af fast-track

3.215 kr. (430,97 euro)

Certificering af virksomhed

3.215 kr. (430,97 euro)

Forlængelse af certificering af virksomhed

3.215 kr. (430,97 euro)

Forlængelse af greencard

3.215 kr. (430,97 euro)

Greencard, dispensation fra bortfald

3.215 kr. (430,97 euro)

Øvrige erhvervsordninger

3.215 kr. (430,97 euro)

Forlængelse af øvrige erhvervsordninger (herunder selvstændigt erhverv meddelt før 1/1 2015)

3.215 kr. (430,97 euro)

ESS-ordningen

3.215 kr. (430,97 euro)

Forlængelse af ESS-ordningen

3.215 kr. (430,97 euro)

Studiesager

1.900 kr.(254,69 euro)

Forlængelse af studiesager

1.900 kr.(254,69 euro)

Ph.d.

1.900 kr.(254,69 euro)

Forlængelse af ph.d.

1.900 kr.(254,69 euro)

Forskere og gæsteforskere

3.215 kr. (430,97 euro)

Forlængelse af forskere og gæsteforskere

3.215 kr. (430,97 euro)

Start-up Denmark

1.900 kr.(254,69 euro)

Forlængelse af Start-up Denmark

1.900 kr.(254,69 euro)

Etableringskort for studerende med dansk eksamen

1.900 kr.(254,69 euro)

Au pair og praktikanter

2.920 kr. (391,42 euro)

Forlængelse af au pair og praktikanter

2.920 kr. (391,42 euro)

Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.470 kr. (197,05 euro)

Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.470 kr. (197,05 euro)

Sagstype Gebyr
Familiesammenføring

8.210 kr. (1.100,54 euro)

Forlængelse af familiesammenføring

2.860 kr. (383,38 euro)

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

7.325 kr. (981,90 euro)

Forlængelse af religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

7.325 kr. (981,90 euro)

Pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

3.500 kr. (469,17 euro)

Forlængelse af pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

2.860 kr. (383,38 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

5.030 kr. (674,26 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl

5.030 kr. (674,26 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

7.035 kr. (943,03 euro)

Permanent opholdstilladelse som religiøs forkynder og medfølgende familie til religiøs forkynder

5.030 kr. (674,26 euro)

Sagstype Gebyr
Klagesager (alle sagstyper)

875 kr. (117,29 euro)

Genoptagelsessager (alle sagstyper)

875 kr. (117,29 euro)

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling

875 kr. (117,29 euro)