Optag af fingeraftryk og personfotografi sker i forbindelse med:

  • Ansøgninger om asyl (udlændingelovens § 7, stk. 1-3)

  • Ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelser til flygtninge m.fl. (udlændingelovens § 7 og § 8), herunder ansøgninger om permanent opholdstilladelse

  • Ansøgninger om forlængelse af humanitær opholdstilladelse (udlændingelovens § 9 b, stk. 1), herunder ansøgninger om permanent opholdstilladelse

  • Ansøgninger om opholdstilladelse på familiesammenførings-, erhvervs- og studieområderne (udlændingelovens § 9, § 9 a, §§ 9 c-9 f, §§ 9 i-9 n og § 9 p)

  • Ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse på familiesammenførings-, erhvervs- og studieområderne (udlændingelovens § 9, § 9 a, §§ 9 c-9 f, §§ 9 i-9 n og § 9 p), herunder ansøgninger om permanent opholdstilladelse

  • Ansøgninger om visum (jf. reglerne i visumkodeksen)

  • Ansøgninger om udstedelse af erstatningsopholdskort

  • Ansøgninger om udstedelse af opholdskort til mindreårige børn, der bor hos forældremyndighedens indehaver

De biometriske data vil blive registreret i udlændingemyndighedernes register, som Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration er ansvarlige for.

De opbevares ved ansøgning i 20 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet, i visumsager dog 10 år. Hvis man får opholdstilladelse i Danmark, opbevares de biometriske data kun i 10 år efter optagelsen. Og hvis man meddeles dansk statsborgerskab, vil de biometriske data blive slettet fra udlændingemyndighedernes register.

Biometriske data, der optages i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om asyl, vil fx også kunne videregives til udenlandske udlændingemyndigheder i forbindelse med behandling af udlændingesagen, herunder med henblik på udstedelse af rejselegitimation. Endvidere vil de biometriske data kunne bruges til strafferetlig efterforskning. Sådanne biometriske data optages af politiet.

Anvendelse af de biometriske data

De biometriske data kan i hele opbevaringsperioden behandles på tværs af udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet, herunder de danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater m.v.), og politiet til brug for identifikation og identitetskontrol på udlændingeområdet.

Adgang til at få oplysninger om lagrede biometriske data

Ansøgeren har ret til at få indsigt i de oplysninger og biometriske data, der registreres om ansøgeren i udlændingemyndighedernes registre. Henvendelse herom kan ske til nedenstående myndigheder.

Ved henvendelse bedes man oplyse personID, sagsnr. eller andre præcise oplysninger, der kan hjælpe myndighederne til at finde de biometriske data, som myndighederne behandler.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 101216 København K
Tlf. 6198 4000
E-mail: uim@uim.dk

 

Udlændingestyrelsen
Farimagsvej 51A
4700 Næstved
Tlf. 3536 6600
E-mail: us@us.dk

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby
Tlf. 7214 2001 (erhverv), 7214 2002 (studie), 7214 2003 (øvrige erhverv)

Du kan skrive til SIRI via vores kontaktformular - klik her

 

Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf. 3314 8888

Adgang til indsigelse over behandling af biometriske data

Man har ret til at gøre indsigelse over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der er ansvarlige for udlændingemyndighedernes register, mod, at udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet behandler ens biometriske data.

Hvis disse myndigheder behandler urigtige eller vildledende personoplysninger eller på lignende måde behandler personoplysninger i strid med lovgivningen, skal Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der fører registret over de biometriske data, berigtige, blokere eller evt. slette oplysningerne i udlændingemyndighedernes register.

Adgang til at klage over myndighedernes behandling af biometriske data

Man har mulighed for at klage over behandlingen af ens fingeraftryk og personfotografi til Datatilsynet. Datatilsynet fører tilsyn med persondataloven, herunder myndighedernes behandling af biometriske data. Kontaktoplysningerne fremgår herunder. Man kan i øvrigt læse nærmere om rettigheder i persondatalovens afsnit III, registreredes rettigheder.

 

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf. 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Læs mere om optagelse af biometriske data til brug for udstedelse af opholdskort