Publiceret 12-06-2024

Invitation til fagligt webinar om øget fleksibilitet på erhvervsordningerne samt uddannelsestilknytningsordningen

Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI) inviterer til fagligt webinar, hvor vi blandt andet sætter fokus på de ændrede regler for bankkontokravet, jobskiftereglen, forlængelse af korttidsophold og den nye uddannelsestilknytningsordning. Webinaret er på dansk.

SIRI holder løbende faglige webinarer på både området for international rekruttering og EU-området. Formålet med de faglige webinarer er at orientere SIRIs brugere om regler og ansøgningsprocedurer.

Den 25. juni 2024 afholder vi et fagligt webinar om de nye regler om øget fleksibilitet på erhvervsordningerne og uddannelsestilknytningsordningen, som træder i kraft den 1. juli 2024. 

Webinaret vil have fokus på følgende punkter med udgangspunkt i lovforslag L 147 og L 180: 

  • Mulighed for forlængelse af korttidsophold.

  • Udvidelse af jobskiftereglen, som nu også omfatter situationer, hvor udlændingen alene ønsker at skifte opholdsordning under et igangværende ansættelsesforhold.

  • Ophævelse/ændring af kravet om dansk bankkonto således at udlændinge med opholdstilladelse efter forskerordningen eller efter Fast track-ordningens beløbsspor, forskerspor, korttidsspor og uddannelsesspor undtages fra kravet, samt forlængelse af den eksisterende tidsfrist for oprettelsen af en bankkonto for de øvrige erhvervsordninger fra 90 dage til 180 dage.

  • Uddannelsestilknytningsordningen, som giver visse udlændinge, der mister deres hidtidige opholdsgrundlag, og som er optaget på eller i gang med en uddannelse inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, mulighed for at forsætte deres ophold i Danmark.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes tirsdag den 25. juni 2024 kl. 13.00-14.00. Fristen for tilmelding er fredag den 21. juni 2024.

Tilmeld dig webinaret her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI