Publiceret 10-06-2024 - Senest opdateret: 13-06-2024

Præcisering af praksis for opslag i lønstatistikken ved vurderingen af sædvanlig løn

SIRI præciserer aktuel praksis for, hvilken region der tages udgangspunkt i, når der i behandlingen af sager på en række erhvervsordninger vurderes, om den tilbudte løn er sædvanlig efter danske forhold

Det er en betingelse for at blive meddelt opholds- og arbejdstilladelse med henblik på arbejde, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Når SIRI skal vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig, anvender SIRI nedre kvartil i DA’s lønstatistik som rettesnor. DA’s lønstatistik baseres på lønindberetninger på baggrund af arbejdsstedet, dvs. den geografiske adresse, hvor lønmodtageren arbejder/er ansat.

Udgangspunktet for SIRIs praksis er fortsat, at der foretages opslag i DA’s lønstatistik på baggrund af den region, hvor den ansættende virksomhed har registreret sin adresse i CVR.

Det præciseres samtidig, at hvis det fremgår af ansættelseskontrakten, at arbejdet skal udføres på et fast arbejdssted i en anden region, vil SIRI ved opslag i DA’s lønstatistik tage udgangspunkt i den region, som arbejdsstedet ligger i, hvis arbejdsstedet er en p-enhed under den ansættende virksomheds CVR-nummer.

SIRI har præciseret vejledningsteksten på vores hjemmeside.

Læs mere om, hvordan SIRI vurderer, om en tilbudt løn er sædvanlig

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI