Publiceret 12-06-2024

Arbejdskonflikt på Færøerne er afsluttet

Søndag den 9. juni 2024 kl. 18.30 Færøsk tid nåede arbejdsmarkedets parter på Færøerne til enighed, hvorfor strejken har nået sin afslutning. Nedenfor kan du læse, hvilken betydning det har for sagsbehandlingen af sager om opholds- og arbejdstilladelser til Færøerne.

Sagsbehandlingstid

Grundet strejkens omfang har dette påvirket SIRIs sagsbehandlingstider. Der må derfor generelt forventes længere sagsbehandlingstider for så vidt angår ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser.

 

Hvis du har indgivet en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne 

Hvis du inden eller under strejken har indgivet en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne skal du ikke gøre yderligere. SIRI genoptager sagsbehandlingen i overensstemmelse med praksis inden strejken. 

Hvis du inden eller under strejken har indgivet en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, efter § 3 i Lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse, og i den forbindelse har modtaget en partshøring fra SIRI vedr. strejken kan du se bort fra denne. 

SIRI vil i ansøgninger om forlængelser af opholds- og arbejdstilladelse tage hensyn til perioden for strejken.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI