Publiceret 30-04-2024

Bulgarien og Rumænien anvender Schengenreglerne fuldt ud fra den 31. marts 2024

Den 31. marts 2024 indtrådte Bulgarien og Rumænien fuldt ud i Schengensamarbejdet.

Bulgarien og Rumæniens fulde anvendelse af Schengenreglerne medfører blandt andet, at korttidsophold i Bulgarien og Rumænien fra og med 31. marts 2024 skal tælles med i det samlede ophold, en tredjelandsstatsborger må have i Schengenlandene (90 dage inden for enhver 180 dages periode). Dette gælder uanset, hvilken grænse der er sket indrejse over (luft-, land- og søgrænse). 

Fra den 31. marts 2024  udsteder Bulgarien og Rumænien således også Schengenvisum gyldigt for hele Schengenområdet.

Nationale korttidsvisum, som er udstedt af Bulgarien og Rumænien før den 31. marts 2024, gælder ikke for indrejse i de øvrige Schengenlande, men alene for indrejse i Bulgarien, Rumænien og Cypern. Hvis en tredjelandsstatsborger alene er i besiddelse af et kortidsvisum udstedt af Bulgarien og Rumænien, skal den pågældende søge om Schengenvisum, hvis han eller hun vil rejse til et andet Schengenland end Bulgarien og Rumænien.

Opholdstilladelser, der fremgår af bilag 2 til visumhåndbogen, som er udstedt af Bulgarien og Rumænien, og som er gyldige efter den 31. marts 2024, gælder for indrejse i Danmark uanset tidspunktet for udstedelsen og giver ret til visumfrit ophold i maksimalt 90 dage inden for enhver 180 dages periode. 

Langtidsvisum udstedt af Bulgarien og Rumænien gælder ligeledes for visumfri indrejse og ophold i maksimalt 90 dage inden for enhver 180 dages periode.

Du kan finde en oversigt over de opholdstilladelser udstedt af Bulgarien og Rumænien, som gælder for indrejse i Danmark under bilag 2 til visumhåndbogen.

Gå til visumhåndbogen

Læs rådets afgørelse om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Republikken Bulgarien og Rumænien

Ansvarlig myndighed

Kontakt os