Publiceret 18-01-2024

Forslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i dag den 18. januar 2024 sendt et udkast til lovforslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring i høring hos myndigheder, organisationer m.v.

Udkastet til lovforslag indeholder en skærpelse af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring. Der er i udkastet lagt op til, at betingelsen om ikke at have begået visse former for kriminalitet skærpes, således at også en sigtelse eller tiltale for visse former for lovovertrædelser fremover vil være til hinder for at få permanent opholdstilladelse. Det samme gælder for de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, der gælder for ansøgninger om ægtefællesammenføring, hvor ægtefællen i Danmark er udlænding, men ikke flygtning.

De nye regler skal ifølge udkastet til lovforslag gælde for ansøgninger om henholdsvis permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring indgivet fra det tidspunkt, hvor et lovforslag måtte blive fremsat i Folketinget, medmindre der træffes afgørelse i disse sager inden ikrafttrædelsestidspunktet.

Du kan læse udkastet til lovforslag her

Udlændingestyrelsen vil informere på ny, når et lovforslag måtte være fremsat i Folketinget.

Ansvarlig myndighed

Kontakt os