Publiceret 05-10-2023

Forlængelse af opholdstilladelse efter særloven for personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv.

Regeringen har den 5. oktober 2023 fremsat forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. (herefter særloven).

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget. Alle oplysninger på nyidanmark.dk om særloven er derfor en gengivelse af de foreslåede regler. Det fremgår af lovforslaget, at loven forventes at træde i kraft den 27. november 2023.

Hvis forslaget vedtages, betyder det, at særloven forlænges til den 1. december 2025.

Personer, som har midlertidig opholdstilladelse efter særloven har allerede nu mulighed for at ansøge om forlængelse af deres opholdstilladelse. 

Hvordan søger du om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven?

På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvordan du ansøger om forlængelse af din nuværende opholdstilladelse efter særloven. Medfølgende ægtefælle og børn kan også ansøge om forlængelse.

Du skal indgive din ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven, inden din nuværende opholdstilladelse udløber.

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven

Mulighed for at søge om et andet opholdsgrundlag

Hvis du får forlænget din opholdstilladelse efter særloven, vil du frem mod den 1. december 2025 have mulighed for (som du også allerede har i dag) at søge om opholdstilladelse efter udlændingelovens regler, herunder asyl eller efter en erhvervsordning. Læs mere om de forskellige opholdsgrundlag på nyidanmark.dk

Læs lovforslag L 41 som fremsat i Folketinget (pdf)

Ansvarlig myndighed

Kontakt os