Publiceret 11-05-2023

SIRI styrker samarbejdet med erhvervslivet

På SIRIs erhvervsområde arbejder vi målrettet for at styrke samarbejdet med de virksomheder, der gør brug af vores erhvervsordninger. Derfor afholder SIRI en række brugerpaneler og faglige seminarer.

I marts inviterede SIRI et brugerpanel bestående af repræsentanter fra en række forskellige virksomheder og relocationbureauer indenfor til to møder.

Til møderne gennemgik vi udvalgte breve fra SIRI, hvor deltagerne bidrog med feedback til, hvordan SIRI kan styrke sin skriftlige kommunikation. 

SIRI fik en række forslag fra brugerpanelet, som vi er ved at implementere. Vi er eksempelvis i gang med at udarbejde en helt ny udgave af det informationsbrev, vi sender til arbejdsgivere, når en kommende medarbejder har fået opholds- og arbejdstilladelse. 

SIRI afholder flere brugerpaneler og seminarer

I slutningen af marts afholdt SIRI webinar om de nye regler på erhvervs- og studieområdet, som du kan se (eller gense) her. Allerede igen i april inviterede vi til et nyt fagligt seminar, hvor Dansk Industri og SIRI i samarbejde fortalte om den gode opholdsansøgning.

SIRI vil afholde flere brugerpaneler og faglige seminarer i fremtiden. Der vil også blive afholdt arrangementer rundt om i landet fra dette efterår. Invitationer til at deltage vil udsendes løbende via Erhvervsforum og i nyheder her på Nyidanmark.dk.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI