Publiceret 01-03-2023

Nyt lønniveau for fodermestre og driftsledere

RAR har meldt nyt vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere på landbrugsområdet. Det vil træde i kraft 1. marts og vil være gældende for ansøgninger indgivet 1. marts 2023 og senere.

På landbrugsområdet eksisterer der et vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere. Dette lønniveau gælder uanset, om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst.

Lønniveauet fastsættes af De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i samarbejde med GLS-A og 3F, og tager udgangspunkt i jordbrugsoverenskomstens lønstigning for faglærte landbrugsmedarbejdere. Overenskomstens lønsatser reguleres hvert år pr. 1. marts.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsledere, vurderer vi blandt andet, om lønnen er sædvanlig efter danske forhold. Hvis lønniveauet er lavere end det vejledende lønniveau fastsat af RAR, vil SIRI vurdere, at lønnen ikke er sædvanlig efter danske forhold.

Fodermestre

Månedslønnen for en fodermester vil anses for at være sædvanlig, hvis den samlede løn inkl. pensionsbidrag udgør mindst 30.489,15 kr. 

For ansættelsesforhold, der ikke er omfattet af jordbrugsoverenskomsten indgået mellem GLS-A og 3F eller den tværfaglige overenskomst indgået mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus, gælder det desuden, at overarbejde samt tillæg for arbejde på særlige tidspunkter honoreres efter jordbrugsoverenskomsten.

Tillæg for overarbejde: 

  •  202,02 kr. i timen for de første to timer efter normal daglig arbejdstidsophør; 
  • 276,95 kr. i timen for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage eller afspadsering i forholdet 1:1,3 for de første to timer efter normal daglig arbejdstidsophør og i forholdet 1:1,8 for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter: 

  • 22,64 kr. pr. time fra mandag til lørdag mellem kl. 00.00-05.00;
  • 138,23 kr. pr. dag på lørdage efter kl. 12.00;
  • 292,78 pr. dag på søn- og helligdage.

Driftsledere 

Månedslønnen for en driftsleder vil som udgangspunkt blive anset for sædvanlig, hvis lønnen overstiger en fodermesterløn, og samtidig afspejler det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Hvis SIRI er i tvivl om lønniveauet, vil sagen blive sendt i høring hos RAR, som vurderer, om der er tale om sædvanlig løn.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI