Publiceret 29-03-2023

SIRI offentliggør lønstatistik og justerer anvendelsen af lønstatistik

SIRI vil fremover publicere et lønudtræk med DISCO-koders nedre kvartil. Den nye ændrede model for lønstatistik vil gælde for ansøgninger på erhvervsområdet indgivet fra og med 1. april 2023

Det er et krav for opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af lønnet arbejde i Danmark, at udlændingen er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår efter danske forhold. SIRI anvender til vurdering af sædvanlig løn lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) som rettesnor.

SIRI vil fremover anvende en ny model for lønstatistik. Den nye model for lønstatistik vil tage udgangspunkt i lønbegrebet ”samlet månedsløn ekskl. genetillæg", og vil tage højde for, om ansøger er tilbudt fritvalgsordning eller ej. Ved at bruge lønbegrebet ”samlet månedsløn ekskl. genetillæg" indgår ferietillæg nu også i den lønstatistik, som SIRI bruger i vurderingen af sædvanlig løn.

Derudover vil SIRI fremover tage højde for regionale forskelle på løn, ved at bruge lønstatistik for den specifikke region, som ansøgeren skal arbejde i. 

SIRI vil endvidere publicere et lønudtræk fra DA med DISCO-koders nedre kvartil på nyidanmark.dk. Dette er med ønsket om at gøre ansøgningsprocessen mere gennemsigtig, idet SIRI bruger den nedre kvartil af DA’s lønstatistik som rettesnor for sædvanlig løn. 

Den nye ændrede model for lønstatistik vil gælde for ansøgninger på erhvervsområdet indgivet fra og med 1. april 2023.

I kan læse mere om sædvanlig løn og finde Dansk Arbejdsgiverforenings lønudtræk her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI