Publiceret 27-03-2023 - Senest opdateret: 03-04-2023

Brexit: Regeringen vil forlænge fristen for indgivelsen af ansøgninger om ret til ophold i Danmark efter udtrædelsesaftalen

Regeringen har den 27. marts 2023 oplyst, at ansøgningsfristen, som oprindeligt var fastsat til den 31. december 2021, bliver forlænget indtil udgangen af 2023.

SIRI kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår den nye frist træder i kraft. Indtil den nye frist træder i kraft, fortsætter SIRI med at behandle sager, hvor der vurderes at være rimelige grunde til, at ansøgningen er indgivet for sent. Ansøgninger, hvor der vurderes ikke at være rimelige grunde til, at ansøgningen er indgivet for sent, vil indtil videre forsat blive stillet i bero.

Det er stadig et krav, at man skal opfylde betingelserne for ophold efter udtrædelsesaftalen, herunder at man skal have taget lovligt ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Det vil sige, at personer, der allerede har fået deres ansøgning behandlet og fået afslag, fordi de ikke opfylder betingelserne efter udtrædelsesaftalen, ikke vil kunne få deres ansøgning behandlet på ny.

Vi kan i øvrigt henvise til pressemeddelelsen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. 

Læs pressemeddelelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (åbner i et nyt vindue)