Publiceret 22-12-2022

Berostillelse af visse familiesammenføringssager, hvor ægtefællen i Danmark er økonomisk aktiv tyrkisk statsborger

EU-Domstolen har den 22. december 2022 afsagt dom i en præjudiciel sag. Sagen vedrører de situationer, hvor den herboende ægtefælle er økonomisk aktiv tyrkisk statsborger og hvor der i forbindelse med ansøgning om ægtefællesammenføring stilles krav til den pågældendes danskkundskaber i forbindelse med de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse.

Dommen kan få betydning for udlændingemyndighedernes administration af sager om ægtefællesammenføring med tyrkiske statsborgere, der er økonomisk aktive i Danmark. Udlændingestyrelsen har på den baggrund besluttet, at behandlingen af de verserende sager, hvor dommen kan have betydning, stilles i bero indtil videre. Det drejer sig om sager, hvor den herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborger ikke umiddelbart opfylder betingelsen om bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau i kravet om overførte betingelser for permanent opholdstilladelse samt betingelsen om bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau i integrationskravet.

Yderligere information

Læs EU-Domstolens dom

Ansvarlig myndighed

Kontakt os