Publiceret 30-06-2022 - Senest opdateret: 01-07-2022

Nyt krav til praktikanter inden for det grønne område i brancher med mangel på lærepladser

Der foreligger væsentlig mangel på lærepladser inden for alle brancher i det grønne område (landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet).

Derfor betinges ansøgninger indgivet fra den 1. juli 2022 af, at praktikstedet:

Alle ansøgninger skal derfor vedlægges en tro og love erklæring fra praktikstedet på, at de opfylder kravet om ansættelse eller forsøgt ansættelse af elever eller lærlinge.

Tro og love erklæringen kan hentes her

Ved væsentlig mangel forstås det, at der er flere end 5 procent af elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, som ikke har en læreplads eller er i skoleoplæring efter 2. grundforløb.

Statistik herom kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Se også vores tidligere nyhed om ændringerne

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI