Publiceret 03-05-2022

Ukrainere i Danmark: Hjælp EU med at blive klogere på din rejse til Europa

Den Europæiske Unions Asylagentur har lanceret et spørgeskema til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Spørgeskemaet har til formål at gøre EU-landene klogere på, hvem der kommer til Europa fra Ukraine, og der spørges derfor bl.a. ind til rejsen til Europa, familiemønstre, uddannelsesmæssig baggrund, personlige forhold og fremtidige planer om ophold. 

Det er håbet, at spørgeskemaet kan hjælpe EU-landene med at stille services til rådighed, som er bedre tilpasset de ukrainske flygtninge. 

Hvis du er flygtet fra Ukraine, håber vi, at du kan finde tid til at svare på spørgeskemaet. Dine svar er anonyme, og undersøgelsen findes på engelsk, ukrainsk og russisk. 

Få mere information og gå til spørgeskemaet

 

український

Ansvarlig myndighed

Kontakt os