Publiceret 16-11-2021

Genoptagelse af sager efter beløbsordningen samt fast track-ordningens beløbsspor, hvor der er givet afslag med henvisning til formodningsreglen (udlændingelovens § 9 a, stk. 26)

SIRI har af egen drift identificeret en række sager, hvor der er givet afslag med henvisning til udlændingelovens § 9 a, stk. 26. SIRI forventer at have sendt et brev ud til de berørte ansøgere medio december 2021. Brevene vil indeholde en vejledning om muligheden for at anmode om at få sin sag genoptaget.

Hvis du mener, at din sag også er omfattet af den justerede praksis, men ikke har hørt fra SIRI inden medio december 2021, kan du indgive en ansøgning om genoptagelse. Du har også mulighed for at søge uden at afvente brev fra SIRI.  Hvis din sag genoptages, vil det herefter skulle vurderes, om de øvrige betingelser for opholds- og arbejdstilladelse kan anses for opfyldt.

Læs mere om, hvordan du anmoder om genoptagelse

 Den 8. oktober 2021 offentliggjorde SIRI et praksisnotat om anvendelsen af bestemmelsen i udlændingelovens § 9 a, stk. 26, om formodningsafslag i erhvervssager efter beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor.

Adgangen til at give et formodningsafslag fulgte hidtil af SIRIs praksis, men ved lov nr. 2195 af 29. december 2020 blev formodningsreglen skrevet ind i udlændingelovens § 9 a, stk. 26.

I oktober 2021 afgjorde Udlændingenævnet de første klagesager efter denne nye bestemmelse. På baggrund af afgørelserne fra nævnet offentliggør SIRI i dag et justeret praksisnotat. Justeringen vedrører ansøgere, der tidligere har haft opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen forud for formodningsafslaget.

Da bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2021, er den justerede praksis relevant for de sager, som er afgjort i perioden 1. januar 2021 til oktober 2021.

Se det nye praksisnotat

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI