Publiceret 20-07-2021

Tredjelandsborgere med ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen skal have optaget biometri for at få udstedt et opholdskort

Fra 2. august 2021 skal opholdskort, der udstedes til tredjelandsborgere med ret til ophold efter EU-retten, indeholde biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk).

Kravet om biometri i opholdskort følger af forordning (EU) 2019/1157 og vil fremover give ansøgeren bedre muligheder for at rejse i EU uden at blive mødt af krav om visum.

Gyldige opholdskort, der er udstedt før 2. august 2021, vil fortsat være gyldige og skal ikke udskiftes til opholdskort med biometri på nuværende tidspunkt.

Man får optaget biometri i forbindelse med indgivelse af ansøgningen.

Har man indgivet en ansøgning før den 2. august 2021 og får en positiv afgørelse efter 2. august 2021, skal man have optaget biometri, før man kan få udstedt et opholdskort. Er dette tilfældet, skal man bestille tid til det i et af SIRIs borgercentre.

Bestil tid hos SIRI

Voksne tredjelandsborgere

Alle voksne tredjelandsborgere, der søger om ret til ophold efter EU-retten skal have optaget biometri til deres opholdskort.

Personer, for hvem det er fysisk umuligt at afgive fingeraftryk, er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk.

Mindreårige tredjelandsborgere

Et barn under 18 år, som skal bo hos en forældremyndighedsindehaver i Danmark, skal normalt ikke have et opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget biometri til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen.

Hvis barnet ikke skal bo hos en forældremyndighedsindehaver i Danmark, men fx skal bo hos en plejeforælder eller nær slægtning, skal barnet have et opholdskort og dermed have optaget biometri.

Hvis barnet er under 6 år og ønsker et opholdskort, vil der ved biometrioptagelsen kun blive anmodet om ansigtsfoto. Fingeraftryk og underskrift udelades automatisk.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI