Publiceret 01-07-2021

Positivliste for personer med en videregående uddannelse og positivliste for faglærte pr. 1. juli 2021

SIRI offentliggør ny positivliste for hhv. personer med en videregående uddannelse og faglærte pr. 1. juli 2021, som gælder til 31. december 2021.

Hvis du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse efter en af positivlisterne efter 31. december 2021, skal du sikre dig, at din stillingsbetegnelse er på en af de nye positivlister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort en ny Arbejdsmarkedsbalance. SIRI har på grundlag af Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdet en ny vejledende positivliste for personer med en videregående uddannelse og en for faglærte til offentliggørelse pr. 1. juli 2021.

Positivlisten for personer med en videregående uddannelse indeholder i alt 41 stillingsbetegnelser, og der er 47 stillingsbetegnelser på positivlisten for faglærte gældende for 2. halvår 2021.

Se de nye positivlister

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI