Publiceret 17-05-2021

For mange praktikantansøgninger mangler den rigtige dokumentation og information

SIRI har modtaget ekstraordinært mange praktikantansøgninger i april og maj 2021. En del af ansøgningerne indeholder fejl og/eller mangler tilstrækkelig dokumentation. Det forsinker sagsbehandlingen.

21. april 2021 blev der indført nye regler om indrejse i Danmark. Det betyder, at det igen blev muligt at få opholdstilladelse som praktikant, hvis man befandt sig uden for Danmark.

Siden 21. april har SIRI modtaget over 500 ansøgninger fra praktikanter, som gerne vil til Danmark. Desværre er en del af ansøgningerne ikke fuldstændige og indeholder fejl eller mangler tilstrækkelig dokumentation. Hvis en ansøgning indeholder alle de nødvendige informationer og dokumenter, kan vi hurtigere behandle den. Har du indgivet eller skal du til at indgive ansøgning som praktikant, så vær opmærksom på følgende:

  • Hele din løn skal udbetales. Vi ser ofte kontrakter, hvor der fratrækkes husleje og andre udgifter, før lønnen udbetales til en dansk bankkonto. Siden 1. januar 2021 har det imidlertid været en betingelse for lønnede praktikanter, at hele lønnen udbetales til en dansk bankkonto. Praktikværten må altså ikke trække husleje m.v. fra, før lønnen udbetales.
  • Er fuldmagten fortsat gyldig? Vi har set flere sager, hvor fuldmagten ikke længere er gyldig. Dette kan fx være tilfældet, hvis fuldmagten har været anvendt i forbindelse med en tidligere ansøgning, og der ikke er givet fuldmagt til, at den kan dække flere/andre ansøgninger.
  • Opholder du dig lovligt i Danmark? Hvis du indgiver din ansøgning i Danmark, skal du kunne dokumentere, at du opholder dig lovligt i Danmark. Hvis du fx opholder dig i Danmark på baggrund af et visumfrit ophold, skal du være opmærksom på, om du har opholdt dig inden for Schengen-området i mere end 90 dage ud af de seneste 180 dage. Hvis du ikke opholder dig lovligt i Danmark, vil din ansøgning om opholdstilladelse blive afvist.
  • Er din løn- og ansættelsesvilkår sædvanlige efter danske forhold? Skal du til Danmark som landbrugspraktikant, så vær opmærksom på, at dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Fx skal der være en måneds prøvetid for ansættelsen, når den følger jordbrugsoverenskomsten.
  • Dokumentation for påbegyndt uddannelse. Skal du til Danmark som landbrugspraktikant, er det en betingelse, at du er i gang med en uddannelse. Uddannelsesdokumenterne skal dokumentere, at du er påbegyndt en faglig relevant uddannelse og aktuelt er indskrevet på denne. Vær derfor opmærksom på, hvor gammel dokumentationen er, og hvad den dokumenterer. Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis dine uddannelsesdokumenter er udstedt i Ukraine, skal du vedlægge supplerende dokumentation for din uddannelse. Der er fortsat et skærpet dokumentationskrav for uddannelsesdokumenter udstedt i Ukraine.

Læs mere om praktikantordningen og betingelserne

Hvis du allerede har indgivet en ansøgning og ønsker at indsende ny/yderligere dokumentation, kan du indsende det via vores kontaktformular.

Gå til kontaktformular

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI