Publiceret 07-04-2021

SIRI har på grund af COVID-19-situationen fortsat udfordringer med at overholde servicemålene

SIRI har på de fleste sagsområder fastsat servicemål. Servicemålene angiver, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse på opholds- og arbejdstilladelse. Servicemålet regnes fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse, til ansøgningen er afgjort. Servicemålene for behandlingen af ansøgninger varierer mellem 1 og 3 måneder, afhængig af sagstypen.

Se SIRIs servicemål

SIRI har fortsat udfordringer med at overholde servicemålene. Det skyldes navnlig, at udbruddet af coronavirus (COVID-19) medførte en delvis nedlukning af SIRI i foråret 2020, hvorfor vi nu har et stort antal sager under behandling. Vi arbejder målrettet på at kunne afgøre ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse hurtigst muligt, men som ansøger eller arbejdsgiver må du desværre forvente en længere sagsbehandlingstid. Dette gælder særligt ansøgninger indgivet efter følgende ordninger:

 • Fast-track ordningen

 • Beløbsordningen

 • Praktikantordningen

 • Trainees

 • Fodermester/driftsleder

 • Særlige individuelle kvalifikationer

 • Positivlisten for højtuddannede

 • Positivlisten for faglærte

 • Start Up Denmark

 • Arbejdsmarkedstilknytning

 • Medfølgende familie til ovenstående ordninger

 • Familiesammenføring efter EU-reglerne til unionsborgere

 • Familiesammenføring efter EU-reglerne til danske statsborgere

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden er på de enkelte ordninger eller i konkrete sager. Vi arbejder dog på at kunne afslutte sagerne hurtigst muligt.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI