Publiceret 29-04-2021

Landstallet for 2022

Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2022 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

Landstallet for 2022 er skønsmæssigt fastsat til 500 personer. Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner.

 

Regionskvoterne er fastsat således:

 

2022

Region

Antal 

Region Hovedstaden

113

Region Sjælland 

75

Region Syddanmark

113

Region Midtjylland

126

Region Nordjylland

73

Total (landstal)

500

Udlændingestyrelsen har den 29. april 2021 sendt udmeldingen om landstallet og regionskvoterne til KL og de fem kommunekontaktråd.

Kommunerne skal herefter søge at indgå frivillige aftaler om den indbyrdes fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2022. Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er den 10. september 2021. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2021 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hver kommune i regionen i overensstemmelse med de beregnede kvoter. Se de foreløbige beregnede kommunekvoter

Læs mere om regions- og kommunekvoter