Publiceret 08-02-2021 - Senest opdateret: 15-02-2021

Praktikanter på det grønne område – forlænget ophold i 6 måneder nu muligt

Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at praktikanter på det grønne område, hvis opholdstilladelser udløber senest den 8. august 2021, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i 6 måneder.

Dansk landbrug, gartnerier mm. har i øjeblikket svært ved at få nye udenlandske praktikanter til Danmark grundet coronavirus/COVID-19. Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet at ændre praktikantbekendtgørelsen, således at det bliver muligt for praktikanter på det grønne område, der allerede er i Danmark, at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 6 måneder.

Efter ansøgning kan der derfor fra den 8. februar 2021 gives forlængelse af opholdstilladelse som praktikant på det grønne område, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 18 måneder i stedet for 12 måneder. Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse - også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøg om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende.

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber senest den 8. august 2021, og gælder kun for praktikanter på det grønne område, fx landbruget og gartnerier.

Se ofte stillede spørgsmål om COVID-19/coronavirus

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI